Mycket kapacitet med satellit

Det våras för satellitbranschen.

Istället för att ta trafik till fibernät ökar kapacitetsutnyttjandet via satellit. Håkan Sjödin, vd för satellitbolaget SES Astra AB, med ansvar för Norden, Baltikum och Östeuropa, förklarar hur det hänger ihop.

Vad driver utveckling inom satellitkommunikation?

– Framför allt är det de ökade kraven på bildkvalitet. I takt med att skärmarna blir större och upplösningen ökar ställs högre krav på signalen. Det gäller både för sd- och hd-kanaler men framför allt för de nya Ultra hd-kanalerna som kommer att lanseras under året över hela världen. Vi har mycket kapacitet och är förberedda att sända kanaler i Ultra hd till alla som är intresserade. Det är bara satellit som har tillräckligt med bandbredd för att orkar bära det.

Hur kommer det se ut?

– Vi kommer se en kombination av lösningar och tekniker där satellit kommer att användas som bärare för att få ut stora mängder information till viktiga knutpunkter. Därifrån kan signalen sedan synkas med lokal information och sändas vidare i diverse olika nät. Satellit är en väldig kostnadseffektiv teknik. Att få samma kapacitet med bredband skulle kräva väldigt stora investeringar i infrastruktur.

Så du ser ingen motsättning mellan fiber och satellit?

– Undersökningar visar att linjär satellit-tv står sig stark i mediekonsumtionen. Satellit har en given plats i den moderna infrastrukturen. Ip och satellit kompletterar dessutom varandra på flera områden och driver i praktiken på utvecklingen sinsemellan. På den nordiska marknaden slår ip-utbygganden framför allt mot kabeloperatörer. Alla tv-bolags OB-bussar behöver också satellit för att kunna sända upp sina signaler från den plats där viktiga händelser utspelar sig. Det kommer dröja länge innan det går att koppla upp sig för en livesändning med hjälp av ip och ha garanterad täckning så som man har med satellit.

Ni har också samarbeten med internetleverantörer.

– På många områden med svag infrastruktur som Afrika och Mellanöstern, säljer vi mycket backbone till internetleverantörer. Det gäller också katastrofområden över hela världen, när infrastrukturen slagits sönder av till exempel en jordbävning, då kan vi direkt erbjuda både telefoni och internet för att hjälpa de drabbade och hjälparbetare. SES har flera samarbeten med olika välgörenhetsorganisationer, till exempel emergency.lu, där betydelsen av kommunikation i katastrofdrabbade områden är mycket viktig. Ingen annan teknik går att driftsätta lika snabbt.

Vad är er roll i samspelet mellan programsignalen och OTT?

– Over the Top tv, är extra lager av innehåll som slutkonsumenten kan ta del av via en tredje parts leverantör. Det går i en separat stream via ip-nätet så vi har inget med det att göra.

Vad är den största utmaningen för er nu?

– Att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Det är dyrt att bygga och skicka upp satelliter. Men vi har inlett ett samarbete med Space X för att kunna skicka upp billigare och mer miljövänliga satelliter. SES var nyligen den första telekomaktör som skickade upp en kommersiell telekomsatellit med Space X.

Förutom Norden är du också ansvarig för SES verksamhet i Ryssland och CIS-länderna. Hur ser du på den marknaden?

– Just nu är den lite under isen, mestadels på grund av den svaga valutan som plötsligt gjort våra tjänster dubbelt så dyra. På vissa ställen måste man i första hand använda de inhemska aktörerna. Det är inga lätta marknader men vi är på plats och kör för fullt.