Net1 satsar på stor och säker räckvidd

Net1 går mot strömmen och satsar helhjärtat på landsbygd. Deras nät når 99,8 procent av Sveriges befolkning och blir nu snabbare med utbyggd LTE-teknik. Det ger dem en unik marknadsposition.

Vilka kunder vänder sig till er?

– Vår typiska kund är stationär och saknar tillgång till fast nät. Det är både privatpersoner och företag som Vattenfall och SCA. Andra kunder är mobila, till exempel kustbevakningen, sjöräddningen och Destination Gotland.  Även blåljusverksamheten använder vårt nät som ett komplement till Rakel, säger Peter Borgfors, Net1:s teknikchef.

Varför väljer de er?

–Vi har licenskrav på oss att täcka en viss yta i varje län vilket vi med råge uppfyller. Jämtlands län är ett exempel på ett län där vi har stora marknadsandelar. Vårt nät sänder på 450 MHz-frekvensen. Ett lågt frekvensband ger större räckvidd och passar för att täcka stora ytor.

Säkrar ni räckvidden på fler sätt?

– Sitter man högt i masterna ger det förstås ännu bättre yttäckning. Därför sitter merparten av våra stationer i Teracoms infrastruktur, framförallt i högmasterna, vilket ger en fantastisk paraplytäckning.

Ni har precis uppgraderat ert nät med LTE-teknik. Varför?

– CDMA-tekniken som vi har använt är på väg att fasas ut. LTE är ett stort kapacitetslyft för oss och nu kan vi nu hitta synergier i produkter på ett nytt sätt.

LTE är ett stort kapacitetslyft. Våra kunder får tre till fyra gånger snabbare surf än i dag.

Hur påverkar det er affär och era kunder?

– Det kommer leda till att vi attraherar en större kundbas eftersom de får tre till fyra gånger snabbare surf än i dag. Normalhastigheten kommer att ligga mellan 5 till 25 Mbit per sekund och blir därmed en bra ersättare till ADSL.

Hur har uppgraderingen gått till?

– Vi har bytt ut våra basstationer mot ungefär 500 LTE-eNodB-basstationer. Vi började med Gotland. Nästa steg var att rulla ned från nordspetsen på Jylland, ner genom Danmark och upp mot Skåne och vidare norrut genom Sverige. Allt för att orsaka minimal störning för våra kunder.

Vad är fördelen med LTE-teknik och 4G?

– Tekniken blir bara bättre och bättre och kommer att utvecklas. Vi kommer att kunna trycka in mer data i takt med att vi förbrukar mer och mer. Tekniken kommer även att utvecklas så att vi kan få in mer funktionalitet i nätet.

Uppkopplade hem kräver mer data i näten och smartare lösningar.

Hur ser du på framtiden?

–De närmaste tio åren tror jag att M2M kommer mer och mer. Det har inte gått så fort som man har trott, men vi vill ha allt smartare hem där allt från kylskåp till videoövervakning styrs online. Allt detta kräver mer data i näten och smartare lösningar.
Text: Mats Janson