Kaknäs – The one stop shop

När Olof Palme invigde Kaknästornet 1967 var byggnaden dimensionerad för en ensam, analog, svartvit kanal. Idag är Kaknäs en one-stop shop för alla som vill sända tv och nå ut med sina program i Sverige eller i Norden.

Fler än 600 kanaler samsas i tornet, och det finns plats för flera tusen kanaler till.
Samtidigt är själva tornet lika stort som när det invigdes. Hur får allt plats? Vi frågade Marie Serenius, produktchef för Media Gateway and Media Transport på Teracom.

Hur får ni plats med så många kanaler?

– Det är en fråga om storleken på utrustningen. Vi byter ut den med jämna mellanrum, till exempel de delar som kodar alla nya format. Fler och fler kunder väljer också att flytta in sin utrustning till oss för att förenkla sin egen verksamhet. Men eftersom komponenterna bara blir mindre och mindre har vi aldrig behövt bygga ut eller se oss om efter en större byggnad.

Vad gör ni i Kaknäs egentligen?

– Det är där vi tar emot och behandlar alla signaler som kommer in till oss. Flera av våra kunder skickar sina program dit via fiber, och andra via satellit. Vi tar emot signalerna, kodar av dem och kodar om dem igen för att de ska passa i marknätet eller andra plattformar som våra kunder vill vidaredistribuera kanaler till, via Media Gateway.

Varför sitter alla antenner nere vid marken i stället för högst upp i tornet?

– Antennerna på marken är till för satellitlänkar. Från Kaknäs skickas ingen radio- och tv-signal direkt ut till lyssnare/tittare. Det är från Nackamasterna som det sker för Stockholmsområdet. Signalerna skickas till Nacka både via fiber och radiolänk och resten av landet via vårt fibernät och ibland vidare med radiolänk.

Så Kaknäs skulle egentligen inte behöva vara ett torn för att fungera som mediahub?
– Nej, egentligen inte. Men någon mast hade behövts för exempelvis radiolänk. Idag är ju tornet dessutom en omtyckt del i Stockholms skyline.

Med mindre än två år kvar till Kaknästornets 50-årsjubileum har det blivit en viktig mediahub att mötas på för branschen och fler och fler kopplar upp sig eller flyttar in.

Fakta Kaknästornet

  • Började byggas 1963
  • Invigdes 1967
  • Höjd 155 meter,
  • 170 inklusive mast
  • Våningar 34 våningar
  • Hissar Två stycken snabb­gående (18 km/tim)
  • Vikt 10 600 ton
  • Antal kanaler som passerar 600

Visste du att ...

... fönstren i Kaknästornet är belagda med en tunt lager guld som reflekterar 75 procent av solstrålningen?

Tornet är byggt för att motstå vindstyrkor på upp till 40 m/s vid marken respektive 50 m/s i tornets topp.

 

Text: Mats Janson