Flera lager av redundans både inom kraftförsörjning, kylning och datadistribution. Allt förpackat i en välbevakad betongbunker bemannad av serviceingenjörer dygnet runt. Det är platsen för ett nytt datacenter i Com Hems nät.

Ljudet från hundratals små fläktar, monterade direkt på hårdvaran, hörs till och med igenom den stora grå ståldörren. Det kommer från Com Hems nya datacenter, beläget i epicentrum av Sveriges nav för radio och tv: Kaknästornet.

– När vi letade efter nytt datacenter så tittade vi på säkerhet och redundans. Fysisk säkerhet i anläggningen i form av skalskydd och inpasseringskontroll. Redundans i både distribution och kraftförsörjning, säger Bosse Bredby, Network Production Manager, Com Hem.

Han fortsätter:
– Teracom har etablerat en väldigt bra fiberinfrastruktur för distribution, dels på egen hand och dels kompletterad av andra fiberleverantörer. Det garanterar flera helt separerade framföringsvägar för data.

Det finns få anläggningar i Sverige som har så hög nivå av redundans.

Samma sak gäller på kraftsidan. Här matas anläggningen i Kaknästornet från flera håll. Skulle en situation uppstå där den yttre kraften ändå helt skulle fallera tar egna batterisystem matade av dieselgeneratorer vid.

– Man kan aldrig garantera till 100 procent att det inte kommer att gå fel, men det finns få anläggningar i Sverige som har så hög nivå av redundans inom både kraft, kyla och datadistribution som Kaknästornet, säger Bosse Bredby.

Att anläggningen dessutom är bemannad av både säkerhetspersonal och serviceingenjörer alla dagar, dygnet runt innebär också ett mervärde för datacenterkunder.

Kaknäs erbjuder även innehåll

I och med att datacentret är under uppbyggnad har Com Hem kunnat påverka utformningen av sin datahall ner på detaljnivå.

– Teracom har byggt en helt ny hall för oss, så vi har kunnat få den precis på det sätt som vi vill med kraft, kyla och reservkraft. Det är helt enkelt en skräddarsydd toppmodern anläggning.

Förutom hög säkerhet och redundant förbindelse och kraftförsörjning erbjuder Kaknäs något ytterligare: Innehåll. Kaknäs är Nordens största mediahub med över 600 tv-kanaler i systemet.

– Om man som Com Hem är tv-operatör så finns allt man behöver här. Och genom att vara vid källan får vi  tidigare kontroll över signalen. På det sättet kan vi själva styra över vilken funktionalitet vi vill ha och hur den ska implementeras i vårt nät. Tidigare har vi tagit emot content på olika sätt men här får vi allt på ett ställe, säger Bosse Bredby.

Teracom satsar på datacenter

I lösningen som Com Hem har valt driver Teracom Com Hems tv-plattform i sina lokaler med Kaknästornet som bas. Bosse Bredby ser potential att utöka samarbetet i framtiden. En anledning varför Com Hem valde Teracoms lösning är bolagets pågående satsning på datacenter.

– Teracom arbetar just nu intensivt med sin datacenterprodukt och de planer som de redovisat för oss är intressanta. Vi får se om det bara blir det tv-datacenter som vi installerar nu eller om det blir ett ännu bredare samarbete.

Planen är att vara i drift före årsskiftet. Just nu håller Com Hem på att genomföra slutliga tester av datacentrets hård- och mjukvara.

– Funktionaliteten måste verifieras i rigida tester innan vi kan ta beslutet att flytta över driften hit från vårt nuvarande datacenter.

Fakta: Com Hems nya datacenter

Kapacitet: Den redundanta lösningen kan hantera 20 + 20 Gbit/s och utökas vid behov.
Antal tv-kanaler: 300, inklusive regionala kanaler
Yta: 75 m²
Antal stativ: 20
Elförbrukning: 3–5 kW per stativ