Skarpt samarbete i kritiskt läge

När det första larmet från masten i Borås kom, trodde man först att det var ett kraftproblem. Men det var något som inte stämde.

Daniel Nyblom, driftingenjör på Network Operation Center (NOC) 2nd line transmission, arbetade som vanligt på söndagskvällen. Några switchar vid Dalsjöforsmasten varnade. Efter en stund märkte hans kollega på NOC broadcast att tv- och radiosändarna på platsen gått ned. Daniel Nyblom började felsöka, samtidigt som larmen fortsatte att komma in.

– Vi trodde det var kraftproblem, och mycket tydde på det. Men det ska inte påverka sändarna. Någonting var märkligt.

Allvarligt läge när masten låg på marken

De fick ett samtal från Dag Hammarberg, tekniksamordnare på Teracom och bosatt i Borås. Hans tv hade plötsligt slocknat. Daniel Nyblom och kollegornas känsla av oråd stärktes och de beslutade att Dag skulle åka ut till masten tillsammans med en väktare.

– När han var på väg ringde Sveriges Radio till oss. De hade fått rapport om att masten låg på marken, och när Dag kom fram var Räddningstjänsten där. Då insåg vi att det var allvarligt.

Peter Blomquist, chef för Operation Center, hade just somnat när han väcktes av ett telefonsamtal från sin chef, Stefan Steijnick.

– Det tog en stund att vakna till, men efter en snabb reality check var det bara att köra. Vi initierade en påsa och vi började ringa in folk redan på väg in till kontoret.

PÅSA – plan för åtgärder vid störningar och avbrott

PÅSA står för plan för åtgärder vid störningar och avbrott och är Teracoms beredskapsorganisation. Exakt hur en påsa utformas beror på vad som hänt och vilka behov som finns. Efter ungefär en timme var hela gruppen på plats. Under tiden det tagit att samla alla inhämtade Peter Blomquist all möjlig information för att få en bild av läget. Dag Hammarberg som fortfarande var på plats utsågs till lokal insatsledare.

– Det som började som en lokal insats under ledning från Lindhagen växte snabbt till en regional insats. Mottagarantennerna till de mindre sändarna på flera ställen runt omkring behövde riktas om för att skapa täckning. När det stod klart att det kunde röra sig om sabotage blev det en nationell insats, där vi placerade ut väktare vid alla våra viktigaste anläggningar.

Kraschat rymdskepp eller havererad mast?

Dalsjöforsmasten, som lokalt brukar kallas Häglaredmasten, är en av Teracoms storstationer. De övre 200 metrarna av den 332 meter höga masten hade störtat ner i den omgivande terrängen. Haveriplatsen för tankarna till science fiction – ett kraschat rymdskepp eller en insektslik jätterobots dödskramper: hundratals ton förvridet metallskrot. Kontrasten i det lummiga skogslandskapet är stor. Bilden är samlad när de som varit på plats rapporterar: ”Omöjligt” och ”Jag trodde inte det var sant” är den initiala reaktionen.

– Samtidigt fanns ett tydligt fokus att säkra vår och kundernas affär, inte minst de samhällsviktiga funktionerna. Det vill säga att få igång sändningarna så snabbt som möjligt, till så många som möjligt, säger Peter Blomquist.

Provisorisk uppställningsplats i perfekt läge

Redan under natten skickas bilar och utrustning till Borås från olika platser. När morgonen gryr har Perry Thomsen och Leif Jungert, båda gruppchefer för Teracoms serviceteam, anlänt och tar över som insatsledare på plats, med delat ansvar.

– Till en början fick vi inte ens gå nära masten. Därför var vi tvungna att hitta en plats där vi kunde ställa upp mastbilarna som snabbt kom till platsen, berättar Leif Jungert.
Att parkera en bil kan låta lätt, men det handlar om att hitta det perfekta läget, som svarar mot hur mottagande antenner är riktade. Som storstation matade Dalsjöforsmasten andra master med signaler och totalt åtta stationer påverkades av haveriet. Alla dessa behövde täckas in.

– När vi bestämt oss för en provisorisk uppställningsplats fick vi börja med att lägga ut grus så att de tunga fordonen kunde komma fram. Vi var också tvungna att hitta resurser som kunde röja bort sly och skog eftersom både platsen och vägen dit var helt igenväxt, säger Perry Thomsen.

Tv och radio värst drabbade av kraschen

Rakel berördes aldrig av kraschen. Mobiltelefonantenner och inplaceringar påverkades, men de flesta fortsatte att fungera. Tv och radio drabbades hårdast. Alla radiosändningar från masten gick ner. Den största delen av hushållen nåddes av P4 hela tiden, tack vare kringliggande master. P4 är Sveriges kanal för kriskommunikation och därför extra viktig.

Från haveri till sabotage

Arbetet på plats för serviceteknikerna förenklades inte av att det ganska snabbt visade sig att det rörde sig om sabotage.

– Polisen kom snabbt på plats och började sin utredning. I och med att det misstänkte sabotage blev vi snart tvungna att koppla in Securitas och dirigera dem. Dessutom var det stort tryck från nyfikna åskådare och från press på plats, säger Leif Jungert.

Någon eller några personer har skruvat loss samtliga bultar till tre av mastens vajerfästen – ett nitiskt arbete som måste ha tagit avsevärd tid och krävt en stor verktygslåda. Flera tidningar slår upp nyheten att några personer några dagar före haveriet klättrat i just den här masten, filmat eskapaden och lagt ut den på videosajten Youtube. Dessa personer har dock avskrivits från polisens utredning och har inte med sabotaget att göra.

– Utgångsläget är att en person är ansvarig för kommunikation under en påsa. Nu fick vi bygga en kommunikationsgruppering på ett tiotal personer för att hantera intresset från media och kunder, samtidigt som vi fortsatte kommunicera internt, säger Peter Blomquist.

P4 blev kriskanal

Redan från start matas signaler om för att tv-sändningarna ska komma igång så snabbt som möjligt. Kriskanalen P4 är prioriterad och på måndagskvällen är sändningarna från P4 heltäckande i området igen. På tisdagen kommer flera kanaler igång genom att signaler matas ut från andra sändarstationer.

Medan medietrycket är hårt i Lindhagen kompliceras situationen på plats av sabotagemisstankarna och ännu mer av risken för ras.

– Vi har en haveriplats som även är brottsplats och en arbetsplats. Och det rör sig inte om något litet arbete utan ett trettiotal Teracom-anställda och entreprenörer som fäller skog, bygger vägar, hanterar enorma kranar och utför alla typer av arbeten på Teracoms infrastruktur. Allt detta sker samtidigt, säger Peter Blomquist.

Skrot är ett hot

Arbetsmiljön hotas av allt skrot från den havererade masten. Det finns både en risk att den rasar ytterligare och att lösa delar kan falla ned. Ett fall från 130 meter kan göra även små metalldelar till dödliga hot. Inspektion med helikopter visar att bara den lägsta stagnivån är intakt. Det betyder att masten är helt ostagad från 74 meters höjd. Vid brottstället hänger en lös vajer med en vikt på fem ton och utgör en stor risk. Den säkras med hjälp av helikopter i ett mycket riskfyllt moment.

– Det finns en hel rad med hjältar från de här dagarna, säger Peter Blomquist.

Imponerande laginsats

Höghöjdsteamet som tillsammans med entreprenören Scanmast säkrade den rasade masten lär definitivt räknas till dem. Ett tag måste allt arbete på platsen stoppas på grund av säkerhetsrisken, men klockan 15 onsdagen den 25 maj, drygt en och en halv vecka efter att masten havererade, är den helt säkrad. Två 144-meterskranar som monteras ihop av en tredje kranbil är viktiga pusselbitar för att klara säkringen, som inkluderar att lyfta och montera ner den skadade toppen och att skapa två helt nya stagnivåer som förstärkning.

– Jag är djupt imponerad över vilken laginsats som levererats under de knappa två veckor det tagit att få igång sändningarna i reservmasten och säkra den havererade masten. En framgångsfaktor var att vi vågade testa 9-mux-lösningen. Det finns många andra initiativ som fallit väldigt väl ut, sammanfattar Peter Blomquist.

Inget kaos i krisen

Teracom har aldrig tidigare utsatts för något liknande attentat, eller haft någon olycka med konsekvenser i samma storleksordning. Peter Blomquist är nöjd med att påsa fungerade så bra. Under hela arbetet pågick en dialog och diskussion kring om någon ytterligare krisberedskap borde sättas in, men organisationen landande i att det inte behövdes.

– Jag har egentligen haft värre arbetspass än det här, tycker Daniel Nyblom. Kunderna var väldigt förstående och gav oss tid att arbeta metodiskt efter våra inarbetade rutiner. Så det blev aldrig något kaos, trots alla larm.

Samma inställning syns på plats i Borås:

– Vårt fokus var hela tiden på att få igång sändningarna, det är ju det som gäller. Allt omkring har tagit tid och energi, men vi har ändå gjort ett riktigt bra jobb.

Gemensamma krafter löste det praktiska

Han är stolt över all kompetent personal, som satt bekvämligheten åt sidan och jobbat nästan dygnet runt för att få allt att flyta. Även Peter Blomquist är nöjd med hur Teracom lyckats fokusera framåt genom hela krisen.

– Det viktiga är att lösa situationen, inte att spekulera i exakt vad som hänt och varför. Och i allt det här tragiska; att vi blivit utsatta för ett verkligt illdåd med oklart syfte, så är jag otroligt stolt över hur alla kollegor ställt upp och arbetat över organisatoriska gränser för att få det att fungera.


Text: Klara Möller Norén