Robusthet, säkerhet och redundans

Hur rimmar ett haveri av en högmast ihop med Teracoms omfattande arbete med robusthet, säkerhet och redundans? Svaret är: För att vi trots en storstation ur drift ändå klarar av vårt uppdrag.

Teracoms verksamhet bygger på säker drift och bra täckning. Jag anser att vi är branschledande på dessa områden. Vår infrastruktur är konstruerad för att fungera även under mycket svåra förhållanden som transmissions- och fiberbrott, plötsliga avbrott och kraftförsörjningsproblem. Aktörer som SVT, Sveriges Radio och MSB anförtror drift och underhåll av sina samhällsviktiga radio- och tv-nät till Teracom eftersom de vet att säkerhet är en prioriterad fråga för oss. Gott så.

Sent på kvällen den 15 maj fälldes en av Teracoms högmaster i Häglared utanför Borås. Det är nu ställt bortom allt tvivel att någon avsiktligt orsakat mastens fall.  Hur rimmar ett haveri som detta ihop med Teracoms omfattande arbete med robusthet, säkerhet och redundans? Svaret är: För att vi trots en storstation ur drift ändå klarar av vårt uppdrag.

Redan dagen efter hade Teracom två mastbilar på platsen som sände både radio och tv från en temporär plats i närheten. Under de följande dygnen genomfördes löpande åtgärder som ytterligare förbättrade täckningen på såväl radio- som tv-tjänster. Under hela den akuta fasen var det, som minst, 88 procent av hushållen i området som ändå kunde nås av VMA-meddelanden, en anmärkningsvärd hög siffra givet den extrema situationen. När 200 meter stålkonstruktion faller i marken är ingenting självklart.

”Mindre än ett dygn efter sabotaget var P4-täckningen uppe i 100 procent igen.”

Mindre än ett dygn efter sabotaget var P4-täckningen uppe i 100 procent igen. En och en halv vecka efter haveriet har Teracom en 90-metersmast i drift med i princip samma täckning som den ursprungliga. Det är precis detta vi menar när vi pratar om robusthet. Jag skulle vilja se den konkurrent som lyckas med något motsvarande.


”Vi kommer genomföra en rad insatser för att öka säkerheten ytterligare vid våra anläggningar.”

Nu kommer vi genomföra en rad insatser för att öka säkerheten ytterligare vid våra anläggningar. Det kommer dock aldrig gå att helt skydda sig mot sabotage, extrema naturkatastrofer eller omständigheter utanför vår kontroll. Det vi är organiserade och förberedda för är att snabbt hantera olika situationer som kan tänkas uppkomma som påverkar våra kunder. Det vi kan göra är att se till att våra nät är utformade med stora överlapp som minskar effekten av svåra situationer som denna. För oss faller det sig helt naturligt, det är en del av Teracoms DNA – och den senaste tidens händelser är ett bevis på att det inte bara är tomt prat.

Vd:s tankar om sabotaget

Det gör mig arg mer än orolig att någon attackerat oss på det här sättet. Det drabbar så många personer och innebär stora kostnader i onödan. Den eller de som utförde sabotaget gjorde det dessutom med fara för sina liv. Det är svårt att förstå varför; och vi stöttar polisen helhjärtat i deras utredning så att vi kan få de svar vi behöver.
Jag är otroligt stolt över den kämparvilja som hela Teracom uppvisat genom krisen. Det har funnits en fantastisk glöd och uppfinningsrikedom, alla har verkligen tagit ansvar för att lösa situationen och fokusera framåt. Det finns  många hjältar i det här!