Från omöjligt till möjligt

Med tv-utsändning gäller den enkla regeln att ju högre en mast är, desto större område kan den sända ut till. Att ersätta en mast på över 300 meter är med andra ord inte helt enkelt. Det är då det är dags att tänka utanför boxen.

Per Tullstedt, Senior Systems Architect tv utveckling och produktion, kom in på kontoret måndag morgon den 16 maj i tron att det var en helt vanlig arbetsvecka som började. Men det idéarbete han snabbt blev en del av utvecklades till något allt annat än vanligt.

– Det handlade ju om att få en mast på knappt 90 meter att nå lika långt som en mast som var över 330 meter hög. Staffan Bergsmark kom med lösningen för att rädda mottagningen och säkra kvaliteten på signalnivån. Han påminde alla om en metod vi tidigare behandlat för att stärka robustheten. Det här var ett klockrent fall för att använda den!

Fler muxar men färre tv-kanaler

Metoden går ut på att sända med en mer robust digital-tv-variant. Det ger lägre kapacitet per mux och alltså plats för färre tv-kanaler, men det kan kompenseras med att antalet muxar ökas. Idén kläcktes som ett sätt att sända ut mera robust med lägre effekt, men nå lika långt. I fallet Borås med den klart lägre reservmasten modifierades metoden till att sända ut med samma effekt, utsändningen omställd till att vara mer robust och fler muxar som kompenserar för den kortare utsändningsmasten. Det borde funka, tyckte Per Tullstedt och kollegorna. Nu gällde det bara att övertyga resten av Teracom.

– Lösningen krävde mycket, både ny teknik, nya förbindelser och nya lösningar i Kaknäs. De flesta kodarsystem för befintliga muxar ut över Borås behövde byggas om. Men vi fick med resten av gänget och när beslutet väl var fattat var det full fart.

Femtio tv-kanaler på nio muxar i stället för sju

"Full fart" i det här fallet betydde parallellt arbete med att dels planera hur alla tv-kanaler skulle läggas på de nya muxarna, dels frekvensplanering. Allt med målet att få allting att fungera som vanligt så fort som möjligt, med minsta möjliga förändring för tv-tittarna.

– Femtio tv-kanaler skulle ut på nio muxar istället för sju. Några måste ju flyttas. Ett tag såg det ut som att vi skulle behöva prioritera vilka kanaler som skulle följa med, men alla 50 är redan uppe igen, säger Per Tullstedt.

Nio muxar byggdes ihop på rekordtid

Lösningen med nio muxar innebar att system som normalt tar månader att bygga upp behövde sättas ihop på rekordtid. I Kaknäs arbetade en grupp tekniker nästan dygnet runt med att bygga nya system för att hantera nio nya muxade signaler med omkring 50 tv-kodare.

Det innebar en mycket stor mängd konfiguration och tekniken ville inte samarbeta fullt ut. Muxutrustningen kunde inte paketera en signal som accepterades av sändarna och vissa modeller av tv-mottagare för konsumenter hade problem att motta signaler. Teamet fick testa olika lösningar för att komma runt problemet. Vid lanseringen strulade till en början några mindre inställningar på kanalerna och en del kryptering.

– Om vi hade gjort det här den vanliga vägen, med datasimuleringar, laborering och tester, så hade det tagit ett halvår, minst. Så trots problemen är jag otroligt nöjd med vad vi lyckades åstadkomma på bara några dagar.

Robustare utsändning – tänkbart alternativ

Den lägre reservmasten har också, stöttad av överlappning från andra master, kunnat leverera nästan samma täckning som den över tre gånger så höga raserade masten. Per Tullstedt med kollegorna har dessutom skapat en lösning som lär kunna användas i större utsträckning för att stärka robustheten i hela Teracoms nät.
– Idén med robustare utsändning har undersökts en hel del tidigare, som ett tänkbart alternativ i vår långsiktiga strategi för teknikutveckling av marknätet. Det är lite av en bonus i en väldigt olycklig situation att vi fick chans att testa den skarpt så fort och fick så bra resultat, avslutar Per Tullstedt.