Kaknästornet rymmer förutom restaurang och café också Nordens största mediahub. Här får du en snabbintroduktion till vad som händer i Stockholms högsta byggnad.

Teracom äger och förvaltar Kaknästornet, en av Sveriges kanske mest kända landssymbol.

I Kaknäs finns en stor koncentration av operatörer och programbolag. Kaknäs tar emot programsignaler via fiber, satellit och radiolänk, paketerar om för olika plattformar och distribuerar i olika kanaler – framför allt olika utsändningar och streamingtjänster för radio och tv. Så här fungerar det:

Utan avbrott

Mediahub Kaknäs matas med kraft från elnätet via två oberoende anslutningar. Skulle båda fallera finns reservkraftverk för båda matningarna. För att klara övergången från elnätet till egenproducerad el helt utan avbrott täcker UPS-batterisystem upp.

Media Gateway

Media Gateway är en plattform där kunder kan lämna och hämta signaler. Här kan nedlänkade satellitsignaler, levererade programsignaler och interna signaler distribueras i valfri bitrate och skalning till andra plattformar eller operatörer.

Förbindelser

Ett nationellt fiber- och länknät är knutet till Kaknäs. I en större antennpark tas även signaler från satelliter emot. Genom ett transmissionsnät går signaler ut från Kaknäs till noder i Finland, Norge, Danmark och Storbritannien.
Via fiber har programbolag i Sverige, Norden och Europa transportförbindelser till Kaknäs. Fiberkoppling finns även från Kaknäs till antennparker för satellitmottagning i Malmö Jägerso och Holsterbo i Danmark.

Playout

I Mediahuben Kaknäs finns playouten för Boxer, alltså den plats där alla kanaler i utbudet MPEG-kodas, paketeras och krypteras innan de sänds ut i marknätet och streamingtjänsten.

Inplacering

Kunder kan också välja att hyra plats och driftsstöd för sin utrustning i Mediahuben. Här finns till exempel hela Viasats plattform för omkring 300 kanaler som satellitlänkas.

Teleport

I Kaknäs finns en oberoende teleport som tar upplänksuppdrag för bland annat SES-Astra, Eutelsat och Intelsat. Här länkas signaler från media Gateway upp till kunders satelliter.

Satellitstyrning

Kaknäs KAK01-antenn sänder med mycket hög precision upp styrsignaler till satelliten Astra SES 5 så att den ligger på sin rätta position 5E.

Datacenter

I Kaknäs eget datacenter driftas både Teracoms egna och externa kunders servrar och transmissionsapplikationer.

24-7

Kaknäs är alltid bemannat för att garantera förmåga till service och felavhjälpning, både för den egna och kunders utrustning och system.