Vad händer i Norge?

Vårt västra grannland ligger långt framme i övergången till digitalradio. Vi frågade Mari Hagerup, kommunikationschef på Digitalradio Norge AS, exakt hur långt de har kommit.

I oktober uppnådde Norge målet med 51 procent digital lyssning. Blir ni först i världen nu med att släcka FM-nätet?

– Det får vi veta först senare i vår. Regeringen ska utvärdera de fem släckningskriterierna, och om dessa är infriade kommer det rikstäckande FM-nätet att
släckas 2017. Vår egen bedömning är att vi ligger väldigt bra till för att uppnå detta.
Släckningen gäller inte lokalradiostationer.

Hur ska deras FM-nät finansieras?

– Flertalet lokala stationer får fortsätta att sända på sina lokala FN-nät, men vissa måste gå över till DAB. Hänsyn tas här till deras ekonomi och i vilken utsträckning de bidrar till att bevara mångfalden. Norge är även mitt i en övergång från DAB till DAB+.

Hur fortskrider den?

– Alla rikstäckande radiokanaler kommer i framtiden att sända på DAB+, och många gör det redan. När det gäller utbudet av radioapparater räknar vi med att det är en tydlig övervikt för DAB+-apparater i de norska hemmen. Sedan 2009 har det huvudsakligen
sålts DAB+-apparater, och försäljningen har ökat rejält de senaste åren.

Hur ser ni i Norge på Sveriges tvekan i frågan om digitalradio?

– Huvudaktörerna i den svenska radiobranschen är väldigt tydliga i sin önskan om heldigital radio. Men en omläggning är mer krävande än andra teknologiskiften
eftersom det berör stora infrastrukturer. Därför kräver en omläggning en myndighetsstyrd plan. Sverige är på väg mot en sådan plan, bland annat baserad på grundliga utredningar. Att det råder delade meningar kring en omläggning är naturligt i en så stor process.