Teracoms uppdrag att leverera tv och radio till alla svenska medborgare är en viktig del i kampen mot desinformation. Att oberoende radio- och tv-kanaler når ut kan slå hål på myter och missuppfattningar som riskerar att skada samhället.

Genom det långa och nära samarbetet med Sveriges radio och television har Teracom byggt upp och utvecklat en robust infrastruktur baserad på egna anläggningar i storstationer och högmaster. Den digitala omläggningen tillsammans med ett förändrat konsumentbeteende har förändrat spelplanen för såväl radio som tv. För att fortsätta vara en central del i framtidens kommunikationssamhälle har Teracom därför utvecklat sin affär med infrastrukturtjänster som datacenter och kommunikationslösningar.

– Säkerhet både digitalt och fysiskt efterfrågas alltmer och det är en efterfrågan vi kan bemöta. Säkerhetsfokuserade bolag behöver den här typen av tjänster, men också den offentliga sektorn och myndigheter, säger Pär Fredén, Teracoms marknadschef.

Långsiktig trygghet

Att Teracom är ett statligt ägt bolag ger en viss särställning på marknaden. 

– Vår ägare kommer aldrig att flytta företaget utomlands, plötsligt sälja eller stycka upp bolaget, poängterar Pär Fréden. Dessutom är många av våra anläggningar klassade som skyddsobjekt, vilket betyder att våra datacenter inte bara är fysiskt skyddade som många andra är – de är dessutom skyddsobjekt för staten.
Mer konkret innebär detta att Försvarsmakten, i yttersta förlängningen, kan hjälpa till att skydda Teracoms skyddsklassade anläggningar i händelse av kris. Utöver det har Teracom en mycket hög robusthet i sin infrastruktur.

– Dels har vi en egen infrastruktur och egna nät. Dels har vi vår egen radiolänk som inte är beroende av någon annan. Vi har även byggt vår infrastruktur med dieselbackup vilket innebär att våra anläggningar kommer fungera även om hela Sverige skulle bli strömlöst. Vi brukar säga upp till fem dagar, men sanningen är att det förmodligen fungerar betydligt längre än så, säger Pär Fréden.

Säkerhetsklassad personal i tre nivåer

Johan Petersson, säkerhetschef på Teracom, berättar att Teracom jobbar med uppdrag som är direkt kopplade till rikets säkerhet. Det gör att personal som arbetar med detta måste vara säkerhetsklassad, något man kan vara i tre nivåer. 

En utmaning som Johan Petersson ser är att få all personal att förstå hotbilden som vi står inför med dagens teknik. 

– Det är lätt att man inte ser hela hotbilden i sin egen vardag på samma sätt som jag som dagligen jobbar med detta.

Han understryker att det är faktiska hot vi pratar om.

– Vi motverkar och avvärjer hot i princip varje vecka. Men vi är väl rustade för att möta detta och har ett bra skalskydd.

Under luppen!

Säkra nät kräver säkra förvaltare. Teracoms personal är säkerhetsklassade vilket betyder att de granskats noga i flera steg, inte minst av SÄPO.