Drönare mäter antennsystemens funktion på master

Hallå där testpilot Martin Litnäs, teknikspecialist antenn och koax, Teracom.

Teracom har börjat använda drönare för att mäta antennsystemens funktion på master.

Hur kommer det sig?

– Tidigare har vi använt en vanlig helikopter för att mäta antennsystemens funktion när de sitter på plats, främst de antennsystem vi använder för utsändning av radio och tv. Det var en person som jobbade med det på heltid, men sedan han gick i pension har vi tittat på alternativ till helikopter. Vi kom i kontakt med ett företag som arbetar med att göra sådana här mätningar på master med hjälp av drönare, i flera andra länder. Så nu provar vi detta på ett antal stationer. Vi har inte helt slutat att använda helikopter, men på sikt kan det bli så.

Vad är fördelarna med att använda drönare i stället för helikopter?

– Dels blir det mer kostnadseffektivt för oss. Vi sparar tid på att slippa bearbeta resultat, planera, hyra helikopter med mera. Det ordnar företaget som sköter drönaren. Dessutom är det bättre för miljön när man inte behöver låta en stor helikopter fara omkring. En helikopter kan ju störa sådant som pågår på marken, som jordbruk till exempel. En stor fördel är även att det blir möjligt att mäta i områden där det inte går att åka med en helikopter, som på låga master och master i bebyggelse. Det gör att vi kan erbjuda mätning på inplacerad utrustning också.

Hur går det till då?

– Det är alltid två man, en pilot som styr och en som är med och sköter utrustningen vid sidan om. Det är viktigt att alla tillstånd finns, att man har kontakt med flygledartornet och koordinerar allt precis som med en helikopter. De står nära masten och har programmerat in en förbestämd flygcirkel så att drönaren flyger på rätt höjd och håller rätt avstånd och hastighet hela tiden. Det är alltid en person som har ögonen på drönaren. Om något skulle gå fel finns möjlighet att styra den manuellt.

Vad krävs rent tillståndsmässigt?

– Det är lätt att tro att det bara är att skicka upp drönare hur som helst, men så är det absolut inte. Drönaren ska ju upp i masthöjd, ibland ovanför masthöjd. Det är höga höjder som man behöver särskilt tillstånd för, det kan ibland vara högre än 300 meter. Att flyga drönare professionellt kräver noga genomgångar och tillstånd från flera myndigheter. Det är olika förutsättningar på olika ställen. Vid masten i Karlskrona är det till exempel militärt skyddsområde. Där finns endast ett litet fönster då man får flyga.

Hur ofta mäter ni?

– Mätningarna görs efter behov. Vi samlar upp och gör allt under en period, målet är att göra det någon gång per år. Vi mäter båda nya och gamla antenner för att verifiera att det fungerar som det ska.

Hur blir resultaten?

– De blir i princip detsamma som när man mäter med helikopter. Vi har jämfört resultat mätta med den gamla helikoptertekniken med resultat mätta med drönare. Det är roligt att få bekräftelse på att det funkar trots att det inte görs på samma sätt.