USA:s blåljus tar plats på 700-bandet

I USA har man tröttnat på att försöka samordna 10 000 olika kommunikationssystem för polis, brandkår och räddningstjänst. Nu byggs First Responder Network Authority ut, och kongressen har redan öronmärkt 20 MHz på 700-bandet till satsningen.

First net för first responders

Svenska myndigheter har länge efterfrågat en uppgradering av kommunikationssystemet Rakel som skulle göra det möjligt att söka i databaser samt skicka och ta emot bilder och filmer.

I USA är en liknande uppgradering redan på gång för deras first responders, alltså polis, brandkår och andra räddningstjänster som utgör främsta ledet vid samhällsstörningar. Systemet kallas FirstNet och leds av TJ Kennedy, som besökte Sverige under mässan Mötesplats för samhällssäkerhet i början av november förra året.

-Man kan säga att vi ger dem samma möjligheter som varenda trettonåring idag har via sin smartphone, säger han.

Svensk version kräver plats på 700-bandet

Kommunikationsbehoven i dagens samhälle ställer nya krav på arbetsmetoder och samverkansformer – krav som utvecklingen inom teknik och infrastruktur gör det möjligt att möta.

Många bransch- och samhällsaktörer är överens om att det finns ett behov av ett gemensamt kommunikationsnät för viktiga samhällsfunktioner; ett nät som tillåter andra typer av kommunikation än dagens Rakel. Men för att det ska bli verklighet krävs politiska beslut om att tillgängliggöra frekvenser i 700-bandet och om vilka aktörer som ska ansvara för uppbyggnad och drift.

Ett gemensamt bredbandsnät

I USA har alltså kongressen, mot bakgrund om vad som fallerade efter terrorattackerna 2001, beslutat om att bygga upp just ett sådant nationellt nät.

– Det vi gör är att skapa ett gemensamt bredbandsnät i 700-MHz-bandet för hela landets poliser, brandmän och ambulanspersonal, berättar TJ Kennedy, som själv har en bakgrund som brandman och ambulansförare. Ute på fältet betyder det att brandkåren kan få omedelbar tillgång till husritningar, och brandmän som befinner sig inne i en brinnande byggnad kan utrustas med sensorer som mäter deras hjärtfrekvens och syresättning.

Samverkan framgångsfaktor för systemet

FirstNet bygger på ett samarbete mellan privat och offentlig sektor, där kommunikation för samhällssäkerhet ges prioritet men där överkapacitet hyrs ut till kommersiella aktörer.

– Det som många pratar om är behovet av kontroll över att ett sådant här nät ägs av rätt part, det vill säga staten, säger Åsa Sundberg, vd för Teracom Boxer Group. Men att också göra som FirstNet, bjuda in andra operatörer att delta i uppbyggnaden, den tanken kittlar väldigt mycket. En sådan samverkan skulle få det här gjort så billigt och bra som möjligt!

Svenska röster om möjlighet till svensk motsvarighet

När FirstNet är på plats kommer det att ersätta ett system som på många sätt liknar det vi har i Sverige idag, alltså ett antal helt separerade mobilnät utan koppling till varandra.

– Vi måste tillgodose behoven i situationer som terroristhot och klimathot som vi hittills inte varit vana vid, menar brandingenjör Göran Bertilsson vid SOS Alarm, som lyssnade på TJ Kennedys presentation. Och ska vi kunna utnyttja den informationen i planering och ledning av insatser måste vi kunna överföra informationen på ett säkert och pålitligt sätt.

Han får medhåll av Jörgen Berggren från Polisens utvecklingsavdelning.

– Vi behöver ett mobilt bredband som fungerar lika bra som talfunktionen gör i Rakelsystemet idag, med hög tillgänglighet och säkerhet som är robust och klarar elavbrott och snöoväder och annat som kan försvåra kommunikationen.

Generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Helena Lindberg, ser gärna ett utbyggt Rakelnät av FirstNet-typ.

– Vi ser att samhället utvecklas och då behöver också de aktörer som arbetar inom räddningstjänst, polis, ambulans och inom samhällsskydd och beredskap nya verktyg. Det finns ett stort behov av att ta ett språng för att få mobilitet på plats och då behöver man tillgång till frekvenser på 700-bandet.

Kort om FirstNet

Namn: First Responder Network Authority
Bildat: 2012
Huvudkontor: Reston, Virginia
Lyder under: National Telecommunications and Information Administration (NTIA)
Nätverk: FirstNet Nationwide Public Safety Broadband Network (NPSBN)
Tilldelat utrymme på 700-bandet: 20 MHz
Hemsida: www.firstnet.gov