Vårt bidrag till ett hållbart samhälle

När Teracom utvecklar och investerar i framtidens kommunikationsnät är hållbarhet en central del.

De funktioner Teracom ska leverera är kommunikationslösningar som omges av hög säkerhet, robusta nät samt täckning där det behövs, när det behövs. Kraven på Teracom skapar en energiintensiv verksamhet där nyttan av dessa aspekter måste balanseras mot de miljömässiga och klimatpåverkande effekterna. Det är en av våra utmaningar när vi nu arbetar fram en strategi för att nå klimatneutralitet senast 2045. Nedan följer några exempel på hur vi bidrar till ett mer hållbart samhälle:

Bränsleceller – morgondagens reservkraft?

Ett pilotprojekt som undersöker om bränsleceller kan utgöra en alternativ reservkraftkälla för kortare elavbrott orsakade av till exempel kaststormar har bedrivits i Nacka sedan 2017. Bränsleceller fungerar som ett batteri och dess restprodukt är främst rent vatten men även värme. Bränslecellen kräver dock ett bränsle för att fungera, vilket oftast är vätgas. Bränslecellens miljöpåverkan avgörs således av hur vätgasen tillverkats. Teracoms pilotprojekt har under 2020 flyttats till norra Sverige där det är tänkt att den ska driftsättas i en verklig anläggning inom en snar framtid. Där ska bränslecellen fungera som reservkraftkälla. Detta projekt kommer följas av en utvärdering huruvida bränsleceller kan vara ett framtida alternativ för Teracom. 

Framtidens 5G nät

Teracom driver i ett samarbete med Ericsson ett projekt vars syfte är att utvärdera 5G-teknik i högmaster. Hög antennhöjd för basstationerna ger förutsättningar för lång räckvidd och därmed mycket kostnadseffektiv täckning, även på höga 5G-frekvenser. En intressant egenskap i 5G är avancerad antennteknik som gör att man kan skapa smala riktade antennlober för ökad räckvidd. Projektet har hittills genomförts i två olika faser där den första fasen, som blev klar sommaren 2019, innebar utveckling och analys av konceptet. Fas två drogs igång under hösten 2019 och omfattade pilotinstallation, praktiska mätningar och tester av systemet. För testerna erhölls ett tillfälligt tillstånd från PTS på frekvenser i 3,5 GHz-bandet, det frekvensband där ut 5G lanseras i Europa och som i januari 2021 auktionerades till tre kommersiella operatörer. Teracoms roll i projektet har handlat om installation, etablering och mätningar för att verifiera att det framtagna konceptet håller vad det lovar även i verkligheten. Då 5G-tekniken fortfarande är under utveckling är det inte möjligt att fullt ut utvärdera alla de kommande 5G-möjligheterna i vår test-setup, men i alla fall att konceptet fungerar. Med Teracoms förvärv att frekvenstillstånden i 2,3 GHz-bandet i januari 2021 ökar våra möjligheter att ta projektet vidare i vårt eget nät.

 
Läs artikeln i Ny Teknik "Därför vill statliga Teracom inte vara med de andra i 5g-nätet"
 

Reparation och återbruk

Teracom är ett bolag som är uppbyggt av medarbetare med gedigen teknisk kompetens. Inom organisationen har vi bland annat en egen avdelning som arbetar med förebyggande underhåll, reparation och återbruk av vår tekniska tv- och radiosändningsutrustning. Genom att ha en gedigen teknisk kunskap och förståelse för hur tekniska komponenter i vår sändningsutrustning är uppbyggda och fungerar, kan vi på ett effektivt sätt underhålla och reparera vår utrustning. Gamla komponenter kan ibland också användas som reservsystem eller reservdelar tills nya finns på plats. Detta gynnar våra uppdragsgivare, då vi kan åtgärda vissa fel själva utan att behöva skicka komponenter på reparation till leverantörer runtom i världen. Men det gynnar även miljön då vi bland annat undviker köp av ny utrustning och utsläppskrävande frakter av reservdelar med mera.

 

Teracom Samhällsnäts lärlingsprogram

Förra året startade lärlingsprogrammet där vi riktade oss till kvinnor som är nyfikna på vår bransch och som vill arbeta inom fälttjänst.