Koncernchefens kommentarer

Net1 en strategisk pusselbit för samhällsviktig kommunikation

Årets inledning präglades av stormen Alfrida som härjade i Uppland. Elavbrotten var långa och besvärliga men tack vare våra reservkraftslösningar kunde tv- och radio-näten fungera som vanligt. Vi gjorde också insatser med att förse kommersiella mobilnät med reservkraft på platser där trygghetslarm behövde säkras.

För idrottsintresserade har det varit en period med många stora arrangemang i Sverige. Världsmästerskap som behöver kommunikationslösningar med garanterad hög kapacitet. För att säkra SVTs produktion under skidskytte-VM i Östersund levererade Teracom en 100 Gbit-förbindelse i fiberstamnätet. En ovanlig affär för vår del men ett bra exempel på vår förmåga att bistå med den ”yttersta” redundansen.

Efter en intensiv tid med utvärdering och förhandling tecknades den 25:e februari ett avtal om att förvärva kommunikationsoperatören Net1. Förvärvet slutfördes den 14 mars. Net1:s nät är redan idag till stor del baserat på Teracoms infrastruktur med stor yttäckning och robusthet. Nätet kommer nu att vidareutvecklas och ges tillgång till våra beredskapsfunktioner.

Med Net1 som bas kan vi förverkliga viktiga delar av vår strategiska inriktning. Koncernen kan nu erbjuda bredbandskapacitet över hela landet och med statlig kontroll och rådighet till myndigheter och bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Teracom kommer att fortsätta att erbjuda god täckning och hög kapacitet till samtliga Net1:s kunder, såväl privatpersoner som företag och myndigheter. Därmed tar vi ansvar för den viktiga roll som Net1 spelar för områden med dålig täckning i glesbygd och till sjöss. Med förvärvet följer en privatkundsverksamhet. Affärsverksamhet direkt mot privatkunder är inte en del av Teracoms strategiska inriktning och målsättningen är därför att avyttra den delen och enbart vara nätleverantör.

Jag kan konstatera att vi följer vår ekonomiska plan och att den fleråriga avtalsförlängning som tecknades med Com Hem under kvartalet bidrar till en långsiktig stabilitet i verksamheten. Mediemarknaden är i förändring och tv-affären utsätts för fortsatt stor press och sjunkande marginaler. En utveckling som kräver stort fokus på att utveckla arbetssätt för ökad effektivitet. Arbetet engagerar många medarbetare och sker parallellt med förändringar som är relaterade till fokusering av produkterbjudanden mot tydligare och utpekade kundgrupper. Vi tar konsekvenserna av vår strategiska inriktning och ökar vår förmåga att förse samhällsviktig verksamhet med robusta och säkra kommunikationslösningar.

 

Åsa Sundberg
Vd och koncernchef