I samhällets tjänst

Stärkt rörelsemarginal i tredje kvartalet

  • Teracom AB:s ledningssystem för informationssäkerhet har erhållit certifiering enligt ISO/IEC 27001:2013 efter över ett års arbete och som ett kvitto på bolagets förmåga.
  • Under slutet av augusti togs beslut att uppgradera ett 20-tal tv-kanaler i marknätet till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. Första etappen startade 5:e oktober.
  • Befintligt Rakel-avtal förlängdes till och med 2023-03-31.

Årets första nio månader 2021

  • Under de tre första kvartalen har Teracom genomfört betydande satsningar på att utveckla bolagets förmåga som leverantör av säkra och robusta kommunikationstjänster. Bland annat förvärvade Teracom AB frekvenstillstånden avseende 80 MHz i 2,3 GHz-bandet vid PTS spektrumauktion den 19 januari. Tillstånden löper från 2021-01-20 till 2045-12-31.
  • Implementering av nätmoderniseringen avseende den nya tekniska plattformen i 450 MHz-frekvensbandet har slutförts. Samtliga 470 basstationer är nu migrerade till ett kärnnät designat och byggt för hög säkerhet. Nätförtätningen fortsätter.
  • Anmälan har lämnats in om kvalificering till MSB:s kommande upphandling av Rakel.
  • Under perioden har avtal tecknats med bland andra Sjöfartsverket.

Händelser efter balansdagen
• Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

Nyckeltal

Nyckeltal q3.png