Robust och säker kommunikation är avgörande för att vi ska ha ett hållbart och tryggt samhälle.

Teracom är ett statligt ägt bolag som levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga.

Som ett bolag med ett stort samhällsengagemang och med lång erfarenhet av att ha ansvar för nät med beredskapsåtagande har Teracom under lång tid utvecklat och fortsätter kontinuerligt att utveckla våra förmågor för att kunna leverera de tjänster som privata och offentliga aktörer med samhällsviktig verksamhet efterfrågar.

Under första kvartalet 2019 förvärvade Teracom mobiloperatören NetEtt AB (med varumärket Net1), numera Teracom Mobil. Genom att kombinera Teracoms och Teracom Mobils nät utvecklar vi nu ett framtidssäkrat samhällsnät för information och kommunikation.

Året i siffror

Viktiga händelser under åren

Varför Teracom finns och vad vi gör

Fakta om Teracom

Koncernen: Teracom-koncernen (”Teracom”) består av moderbolaget Teracom Group AB
samt dotterbolagen Teracom AB och Teracom Mobil AB.

Ägare: Svenska staten
Marknader: Sverige
Erbjudande: Robusta och säkra kommunikationstjänster inklusive ansvar för utsändning
av tv och radio samt VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) över marknätet och förvaltning och drift av Rakel (det svenska blåljusnätet).
Kunder: Samhällsviktiga aktörer, såväl ´privata som offentliga, såsom medieföretag,
myndigheter, företag inom vatten- och energisektorerna och offentliga organisationer

Våra förmågor

Teracom är ett statligt ägt bolag som levererar säker och robust kommunikation baserad på en yttäckande infrastruktur.