Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Robust och säker kommunikation är avgörande för att vi ska ha ett hållbart och tryggt samhälle.

VD-ord

2019 tog vi flera viktiga steg för att stärka vår roll som leverantör av säkra och robusta kommunikationstjänster till samhällsviktiga aktörer. I dialog med dessa fortsätter vi nu att utveckla våra tj...

Om Teracom

Teracom är ett statligt ägt bolag som levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga.

Ordförandeord

När de kommersiella el- eller kommunikationssystemen är ansträngda vill våra kunder vara trygga med att deras verksamhet kan fortsätta att fungera –Teracom är försäkringen.

Ladda ner rapporter

Ladda här ner hela års och hållbarhetsredovisningen 2019 eller rapporterna; Förvaltningsberättelse, Bolagsstyrningsrapport, Hållbarhetsredovisning samt Företagspresentation.

Vårt erbjudande - Trygghet i centrum

Vårt samhällsnät består av flera olika nät som alla bygger på våra förmågor. Utifrån möjligheterna samhällsnätet innebär kan Teracom erbjuda ett brett och specialiserat utbud av kommunikationstjänster...

Vår strategi

Teracom utvecklar ett samhällsnät baserat på flera olika kommunikationstekniker för att kunna erbjuda ett brett utbud specialiserade kommunikationstjänster till samhällsviktiga aktörer, privata såväl s...

Förvaltningsberättelse och Bolagsstyrningsrapport

Här hittar du Förvaltningsberättelse och Bolagsstyrningsrapport 2019

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen omfattar alla koncernens bolag.