Finansiell info

Finansiell info

Delårsrapport Q1 2021

Viktiga steg i mobilutbyggnaden under kvartalet

Koncernchefen har ordet

Satsningar på det mobila samhällsnätet och fortsatt tjänsteutveckling

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Teracoms högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ä...

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Vi levererar säkra och robusta kommunikationstjänster där det behövs, när det behövs

Rapportarkiv

Finansiell kalender

Riskhantering

Styrelsen har huvudansvaret för hantering av koncernens risker, vilka delas upp i fem typer: Politiska risker, Strategiska risker, Säkerhetsrisker, Marknadsrisker samt Klimat- och miljörisker.

IR-kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande Investor Relations.

Bolagsstyrning

Hållbarhet

Här beskriver vi hur Teracom Samhällsnät bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden