Finansiell info

Finansiell info

Första kvartalet 2019

Teracom Group redovisning Första kvartalet 2019

Koncernchefen har ordet

Net1 en strategisk pusselbit för samhällsviktig kommunikation

Års- och Hållbarhetsredovisning 2018

Rapportarkiv

Finansiell kalender

Riskhantering

Teracom Group kategoriserar risker inom tre olika områden: Affärs- och driftsrisker, finansiella risker och regulatoriska risker.

IR-kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande Investor Relations.

Bolagsstyrning

Hållbarhet

Här beskriver vi hur Teracom bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden