Finansiell info

Finansiell info

Finansiell kalender

Kalendern innehåller datum för utgivning av delårsrapporter och bokslutskommuniké.

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i Teracom Group AB, 556842-4856.

Årsredovisning 2016

I årsredovisningen 2016 redogör vi för våra visioner och strategier kring hållbarhet, mångfald, kundrelationer och om vårt samhällsviktiga uppdrag.

VD har ordet

Teracom Groups år avslutades med ett starkt underliggande ekonomiskt resultat. En rad olika händelser och omständigheter har gjort det möjligt för oss att uppnå denna positiva utveckling.

Riskhantering

Teracom Group kategoriserar risker inom tre olika områden: Affärs- och driftsrisker, finansiella risker och regulatoriska risker.

Finansiell översikt

Teracom Group helåret 2015

Rapportarkiv

IR-kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande Investor Relations.