Extra bolagsstämma i Teracom Group AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Teracom Group AB, org.nr 556842-4856.

Tid: Måndagen den 10 augusti 2020, kl. 11:30

Plats: Teracom Group, Lindhagensgatan 122, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

 • Aktieägare
  Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har
  rätt att delta i bolagsstämman.

 • Övrigt deltagande
  För att minska risken för smittspridning av viruset covid-19 (coronaviruset)
  kommer stämman att hållas med vissa begränsningar i övrigt deltagande.
  Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, delta vid bolagsstämman
  per telefon. Allmänheten kommer tyvärr inte att bjudas in till den extra
  bolagsstämman.

Anmälan om deltagande för riksdagsledamot per telefon görs till Juridik, Teracom
Group AB, Box 30150, 104 25 Stockholm, alt e-post; bolagsstamma@teracom.se
och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.