Teracom Group AB, 556842-4856, höll sin bolagsstämma torsdagen den 23 april 2020

Dokumentationen avseende bolagsstämman återfinns nedan.