Teracom Group AB, 556842-4856, höll sin årsstämma torsdagen den 23:e april 2020.

Dokumentationen avseende årsstämman återfinns nedan. 

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Teracoms högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ä...