Bolagsstämma

Bolagsstämman är Teracoms högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordningen samt fastställer balans- och resultaträkning.

Mer om Teracoms bolagsstämma

Teracoms bolagsstämma hålls i Stockholm där bolaget har sitt säte.

Extra bolagsstämma 2020

Teracom Group AB, 556842-4856, höll sin extra bolagsstämma den 10 augusti 2020

Bolagsstämma 2020

Teracom Group AB, 556842-4856 höll sin bolagsstämma den 23:e april 2020.

Bolagsstämma 2019

Teracom Group AB, 556842-4856 höll sin bolagsstämma den 17:e april 2019.

Bolagsstämma 2018

Teracom Group AB, 556842-4856 höll sin bolagsstämma måndagen den 23 april 2018

Bolagsstämma 2017

Teracom Group AB, 556842-4856, höll sin bolagsstämma onsdagen den 26 april 2017

Extra bolagsstämma 2016

Teracom Boxer Group AB, 556842-4856, höll sin extra bolagsstämma torsdagen den 1 december 2016

Bolagsstämma 2016

Teracom Boxer Group AB,556842-4856, höll sin bolagsstämma tisdagen den 26 april 2016

Bolagsstämma 2015

Teracom Boxer Groups bolagsstämma 2015 ägde rum tisdagen den 28 april på Teracom Boxer Group AB:s huvudkontor på Lindhagensgatan 122, Stockholm.

Bolagsstämma 2014

Teracom Boxer Groups bolagsstämma 2014 ägde rum onsdagen den 23 april 2014, kl. 14:00 på Teracom Boxer Group AB:s huvudkontor på Lindhagensgatan 122, Stockholm.