Vi sänder ut radio & tv samt erbjuder robusta kommunikationslösningar till företag och organisationer.

Om oss

Människor har behov av att kommunicera med varandra och en vilja att titta på rörlig bild och lyssna på radio. Omvärlden förändras hela tiden och vi och vår infrastruktur med den.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Vision och affärsidé

Med kundens behov som utgångspunkt erbjuder vi tv, radio och network services.

Finansiell info

Finansiell info

Bolagsstyrning

Hållbarhet

Här beskriver vi hur Teracom bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden

Senaste numret av Mhz

Nytt nummer Mhz. Håll dig uppdaterad om det senaste i branschen, läs om uttalande från kända branschprofiler och om hur våra kunder använder våra produkter.