Beredskapsförmåga under krissituationer - skogsbranden 2014

Branden spred sig och kommunikationen sattes på prov. Flera av Teracoms kunder var både drabbade och hade avgörande roller vid skogsbranden i Västmanland 2014.

I en krissituation är den elektroniska kommunikationen direkt avgörande. Teracoms länk i kedjan måste hålla i alla lägen när sekunder kan få livsavgörande konsekvenser.

Första larmet

Den 31 juli klockan 13.30 kom det första larmet om en brand på ett kalhygge i Sala kommun. Fyra dagar senare stod nära 100 kvadratkilometer i lågor.Värmeböljan hade slagit till och peakade mitt i industrisemestern. För vissa instanser tog det en stund att vakna till liv och förstå allvaret i situationen. Men sedan drog ett massivt släckningsarbete igång.

Det var först när man började evakuera folk som det kändes att det verkligen var en katastrof, berättar Anna Holm som är nyhetschef på SRP4 Västmanland.

Vi satt direkt i flödet, skrev telegram och ringde Ekot, så vi hann inte tänka efter så noga. Det kändes som om vi var med i en övning fast det var på riktigt. Nyhetsredaktionen fick även uppleva hur deras tipstelefon blev nedringd, belastningen på webbplatsen och inläggen på deras Facebook-sida ökade enormt. Myndigheternas informations- och kommunikationskanaler gav vika av belastningen. Webbplatser låg nere och telefonväxlar brakade samman.

Därför blev radion en än viktigare kommunikationskanal.

En av Teracoms första prioriteringar var att säkerställa radioutsändningarna från beredskapskanalen P4 Västmanland. Förutom Sveriges Radio var flera av Teracoms kunder direkt inblandade i att bekämpa branden eller att sprida information om den.

Där fanns även de kunder vars förbindelser gick igenom det avspärrade brandområdet.

Beredskap, krisorganisation och PÅSA.

En som bevakade skogsbrandens utbredning väldigt noga var Peter Blomquist på Teracom. Han är sektionchef för Operations center, OPC och i normala lägen ansvarar han för all central drift inom Teracom och för övervakningsfunktionerna på NOC:en (Network Operations Center).

Vid beredskapshöjningar är han en av dem som kan vara operativt ansvarig för PÅSA, Plan för Åtgärder Störningar och Avbrott.

PÅSA är en struktur för att stärka upp nödvändiga operativa förmågor såsom ledning, informationsförmåga och andra specialistkunskaper och kunna förfoga över hela företagets resurser, om det behövs

I normalt driftläge är min roll mer strategisk, men när vi höjer beredskapsnivån arbetar jag operativt. De som arbetar på NOC:en kan i bästa fall jobba på som vanligt så att verksamheten kan fortgå utan att drabbas mer än nödvändigt av krisläget.Det är inte så ofta som PÅSA aktiveras, men beredskapen finns alltid där.

Vår beredskap är väldigt hög i normalfallet så när vi drar igång PÅSA är det något mer omfattande som inträffat

Den kompetens som finns inom organisationen i kombination med erfarenhet gör oss väl rustade för oförutsedda händelser. Till exempel finns vanan av att jobba i olika nät och det finns en bred lösningsförmåga hos både serviceorganisationen, NOC och i övriga gänget.

Teracoms åtgärder under skogsbranden

Den beskrivs som den största skogsbranden i Sverige sedan åtminstone 1950-talet med 13 800 hektar drabbad skog. Under branden var Teracoms högsta prioritet att bibehålla sändningarna från den stora masten i Västerås Lillhärad, som sänder ut radio och tv till hela området. I synnerhet för att P4 Västmanland (100,5 MHz) i form av beredskapskanal skulle
nå ut till lyssnarna med sina sändningar och Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA.

En första uppgift var att se så att inga planerade avbrott skulle äga rum i området utan att nätet var fullt tillgängligt

Vi följde utvecklingen noga och vidtog tidigt ett antal proaktiva åtgärder för att säkerställa funktionen i nätet. Till exempel fraktades extra reservdelar, en mobil mast och ett reservelverk till brandens närområde. Man hade även en förhöjd beredskap i de berörda servicegrupperna.

När de skulle vräka på vatten slogs man av strömmen i området. Då ledde vi om förbindelser för en kund, så att det gick en längre väg runt brandområdet.

Att Teracom har ett så pass stort nät gjorde att det fanns goda möjligheterna till omkopplingar. De fick även nytta av reservelverket. Men inte för egen del.

Vi hjälpte en annan siteägare inom det avspärrade området genom att köra dit reservkraft.

Räddningsledningen gav oss klartecken så vi fick åka innanför avspärrningarna. Genom detta kunde avbrott på vissa förbindelselösningar och kommunikationsnät återställas. Landstinget Västmanlands förbindelser kunde på detta sätt fortgå utan avbrott.

Teracom ansvarar även för landstingets sekundära förbindelse via radiolänk som fungerade felfritt under hela branden. Efteråt kom beröm in till Teracom från såväl räddningstjänst som teleoperatörer.

Vi delar gärna med oss av hur vi arbetar med beredskap, krisorganisation och PÅSA och hur vi tillsammans med våra kunder regelbundet testar krisberedskapen.

Ladda ner en beskrivning om vårt arbete och läs mer.