Livsviktiga förbindelser

Värmlands läns landsting

När Landstinget i Värmland skulle upphandla den sekundära förbindelsen mellan Centralsjukhuset i Karlstad och de mindre sjukhusen och vårdcentralerna i länet stod säkerheten högst upp på kravlistan. Valet av leverantör föll på Teracom, som fick fortsatt förtroende att leverera förbindelse via radiolänk. Björn Jansson, IT-infrastrukturarkitekt på Landstinget i Värmland, arbetar med kommunikationslösningar och var med i köpprocessen.

Berätta varför säkerheten är så viktig för er?

– Vi bedriver sjukvård där vi har några få knutpunkter och där mycket är centraliserat,
bland annat vårt journalsystem som bara finns i Karlstad men som har användare över
hela länet. För oss är det viktigast att vi kan leverera förbindelsemöjligheter ut till våra användare – både vad gäller framföringsvägar och tillgänglighet. Vi måste veta att journaler är åtkomliga och att exempelvis röntgenbilder kommer fram snabbt och säkert.

Vad kan ett avbrott kosta för er?

– Vi har olika skalor, det värsta skulle vara att patienter inte får rätt vård och på grund av det får en skada eller avlider. Sedan kommer självklart personalrisken och ekonomin. Om förbindelsen inte fungerar eller störs av avbrott ökar arbetsbelastningen och det är ett hot som vi försöker eliminera.

I kundcaset kan du läsa mer om varför Landstinget i Värmland valde olika leverantörer och olika nätverksförbindelser. Hur situationen såg ut innan och vilka krav de har på den här typen av lösningar.

Ladda ner hela kundcaset här intill och läs mer.