Vi tar ansvar

För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs och utvecklas på jobbet.

Teracom vill bidra till ett mer hållbart samhälle och som en del i det arbetet är att se till att våra medarbetare trivs, utvecklas och mår bra på jobbet.

Arbetet med ansvarsfullt företagande ska vara en naturlig del av vår verksamhet. Vi ska agera som en förebild och göra mer än vad lagen kräver. Som ett statligt ägt bolag är vi med och påverkar utvecklingen i positiv riktning tillsammans med övriga bolag i den statliga sfären. Det finns en tydlig förväntan från ägare, medarbetare och kunder att vi ska arbeta fokuserat och strategiskt för att bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle.