Seminarium om säker kommunikation och hybRidkrig

Asymmetriska attacker och hybridkrigföring är reella och pågående hot mot viktiga svenska institutioner, och i förlängningen ett hot mot vår självständighet och demokrati.

De flesta bedömare är överens om att en ökad hybrid hotbild är att vänta i den nära framtiden vilket ställer höga krav på snabb, säker och robust kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer.

Teracom arrangerade ett modererat samtal på temat ”Säker kommunikation och hybridkrig” för diskussioner om:

  • Vilka scenarier förbereder sig Sverige för när det gäller asymmetriska hot och hybrida strategier?
  • Vilka förutsättningar har Sverige för säker och robust kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer vid en cyberattack?

Samtalet modererades av Annika Nordgren Christensen, försvarsexpert och ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

I panelen medverkade:

  • Lars Nicander, chef för Cats, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.
  • Katarina Engberg, försvarspolitisk analytiker och tidigare flertalet befattningar inom Försvarsdepartementet
  • Tommy Åkesson, huvudsekreterare Försvarsberedningen. 
  • Teracom kommer att representeras av Marcus Hartmann, Chef kommunikation och marknad.

Här kan du se ett sammandrag av seminariet:

Här kan du även se seminariet i sin helhet.

https://teracom-live.creo.se/180423/ 

Intervju med Åsa Sundberg om Teracom och säker kommunikation

Teracoms DNA är att se till att nätet alltid fungerar oberoende av vad som händer. Åsa Sundberg, VD på Teracom AB

Intervju med Tommy Åkesson

Teracom har en nyckelroll i totalförsvaret för att säkerställa statens grundläggande förmåga till kommunikation. Tommy Åkesson, huvudsekreterare Försvarsberedningen.

Intervju med Lars Nicander

Lars Nicander, chef för CATS Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan betonar vikten av Teracoms roll på seminariet Säker kommunikation och hybridkrig.

Intervju med Marcus Hartmann

Det viktigaste för Teracom är vårt samhällsuppdrag att sköta utsändningar av Public Service. Det ska fungera oavsett om det är en storm, hybridkrigföring eller fullskaligt krig. Marcus Hartmann, Chef ...

Intervju med Kia Orback

Under 2014 tog vi beslut om en ny strategisk agenda med fokus på att utveckla nätverksamheten på Teracom för att bli en modern, leveranssäker och robust nätoperatör. Kia Orback, styrelseordförande Ter...

Intervju med Katarina Engberg

Vi behöver tänka över hur man kan samarbeta vid ett gråzonsscenario. Teracom måste tillsammans med civila och militära aktörer förbereda sig på om något skulle hända. Katarina Engberg, försvarspolitis...

Intervju med Anders Molnár

I dessa tider av oroligheter har Teracom varit väldigt engagerade i det nya blåljusnätet. I vårt uppdrag med att drifta Rakel har Teracom dessutom engagerat sig i frågan om säkra nät. Anders Molnár, p...