Seminarium om säker kommunikation och hybRidkrig

Asymmetriska attacker och hybridkrigföring är reella och pågående hot mot viktiga svenska institutioner, och i förlängningen ett hot mot vår självständighet och demokrati.

De flesta bedömare är överens om att en ökad hybrid hotbild är att vänta i den nära framtiden vilket ställer höga krav på snabb, säker och robust kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer.

Teracom håller bolagstämma den 23 april och arrangerar i samband med det ett modererat samtal på temat ”Säker kommunikation och hybridkrig” för diskussioner om:

  • Vilka scenarier förbereder sig Sverige för när det gäller asymmetriska hot och hybrida strategier?
  • Vilka förutsättningar har Sverige för säker och robust kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer vid en cyberattack?

Samtalet kommer att modereras av Annika Nordgren Christensen, försvarsexpert och ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Panelen kommer att bestå av:

Lars Nicander, chef för Cats, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

Katarina Engberg, försvarspolitisk analytiker och tidigare flertalet befattningar inom Försvarsdepartementet

Tommy Åkesson, huvudsekreterare Försvarsberedningen. 

Teracom kommer att representeras av Marcus Hartmann, Chef kommunikation och marknad.

När: 23 april kl 14:30-15:45
För dig som vill stanna kvar börjar bolagsstämman klockan 16:00 och därefter blir det mingel med dryck och lättare tilltugg

Var: Lindhagensgatan 122

Hur: Anmälan till kommunikation@teracom.se ange fullständigt namn och organisation

Du kan även följa seminariet via webbsändning, direkt eller i efterhand här.

Välkommen att delta eller se seminariet live!

https://teracom-live.creo.se/180423/

Anders Molnár, projektledare säkra nät