Samtal om framtidens säkra blåljuskommunikation

I en allt mer osäker omvärld ökar kraven på att de som ska klara vår trygghet kan kommunicera snabbt, säkert och robust.

Det finns en beslutsprocess för nästa generation av kommunikation för det som brukar kallas ”PPDR” (Public Protection and Disaster Relief), alltså samhällets blåljusfunktioner. Teracom AB, som är statens helägda bolag för säker kommunikation, och som bland annat sköter utsändningen av Public Service (Sveriges Radio och SVT) dygnet runt, året om, är en av aktörerna som är involverad i de förslag som regeringen inom kort ska ta ställning till. Samtalet inleds av Anders Molnár, projektledare Säkra Nät på Teracom AB

Se här hela samtalet

 

Folke K Larsson presenterar hur kravbilden ser ut för det kommande systemet för blåljuskommunikation, och hur han och särskilde utredaren Gunnar Holmgren resonerade när de lade sina förslag under 2017.

 

Intervju med Katarina Tracz

Deltagare:

Katarina Tracz, säkerhetspolitisk analytiker och debattör, Marshall Memorial Fellow vid the German Marshall Fund och chef tankesmedjan Frivärld Folke K Larsson, huvudsekreterare i utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet samt tilläggsutredningens ansvarsfrågor och samordning. Marcus Hartmann, marknads- och kommunikationschef på Teracom AB

Moderator:

Annika Nordgren Christensen, försvarsutredare, f.d. riksdagsledamot (MP), ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och expertkommentator.