Vindkraft

Till dig som ska bygga vindkraftverk

2015-05-04

Vindkraften har många fördelar. Men tyvärr riskerar vindkraftverken att störa radiokommunikationen i närheten. Därför behöver man göra en miljöprövning innan man kan börja bygga ett vindkraftverk.

Bedömningsgrunder

2015-05-04

För att minimera risken för störningar i näten analyserar vi alltid den föreslagna placeringen av en ny vindkraftanläggning alternativt en mast för vindmätning.

Ansökan

2016-03-29

Här kan du skicka in en ansökan om prövning av planerad vindkraftsanläggning