Nätförändringar

Här hittar du aktuella nätförändringar. Det kan handla om ändrade frekvenser, effekthöjningar för att förbättra räckvidden eller information om nya sändarstationer

Antennbyte på sändarstationen i Karlstad

2019-10-23

Under oktober till och med december kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Karlstad.

Frekvensbyte på sändarstationen i Hassela

Tisdagen den 15:e oktober genomförs ett frekvensbyte på sändarstationen i Hassela och nät 1 ändrar frekvens till K29.

Antennbyte på sändarstationen i Uddevalla

2019-10-02

Under oktober till och med december kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Uddevalla.

Ändrad plan för frekvensomläggningen i Hamburgsund den 1 oktober

Hamburgsund kommer att fortsätta sända på utkanal k46. Inkanalen kommer dock att ändras enligt plan till k28.

Frekvensomläggning i stora delar av Västra Götalands län den 1 oktober

Tisdagen den 1 oktober genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning i stora delar av Västra Götalands län. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändrin...

Frekvensomläggning i stora delar av Värmland den 1 oktober 

2019-09-23

Tisdagen den 1 oktober genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning i delar av Värmlands län. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbete...

Under april till och med juli kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Östhammar.

Antennbyte på sändarstationen Hudiksvall

2019-03-26

Under mars till och med juni kommer Teracom att genomföra ett omfattande arbete med att byta radioantenn uppe i masten på sändarstationen i Hudiksvall.