Hitta rätt tv-mast

Hitta information om den tv-mast som ger dig bäst mottagning för marksänd tv.

Hitta rätt radiofrekvens

Hitta information om vilka radiofrekvenser som rekommenderas för bäst mottagning

Driftstatus

Visar status för

Inga aktuella driftmeddelanden

Planerat arbete pågår till 7:e mars kl 14:55 och påverkar radio i Östergötlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Linköping Vattentornet

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P1 LK, P2 LK, P3 LK, P4 Östergötland LK, SR P1 LK RDS, SR P2 LK RDS, SR P3 LK RDS och SR P4 Östergötland LK RDS

Planerat arbete pågår till 9:e mars kl 16:00 och påverkar radio i Skåne län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Helsingborg Olympia

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P1 HS, P2 HS, P3 HS, P4 Malmöhus HS, SR P1 HS RDS, SR P2 HS RDS, SR P3 HS RDS och SR P4 Malmöhus HS RDS

Planerat arbete idag kl 14:40 - 14:55 påverkade radio i Östergötlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Linköping Vattentornet

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P1 LK, P2 LK, P3 LK, P4 Östergötland LK, SR P1 LK RDS, SR P2 LK RDS, SR P3 LK RDS och SR P4 Östergötland LK RDS

Om 700 MHz-utrymningen

Nu påbörjar Teracom en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra 700 MHz-bandet. Arbetet innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet.

Kanalutbud i marknätet

Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 30-tal betalkanaler

Checklista för bättre FM-mottagning

Här hittar du en checklista för FM-mottagning som kan hjälpa dig att förbättra radiomottagningen.

Frågor om bredbandstjänster

Vi agerar som kommunikationsoperatör i ett flertal nät. Men har du frågor om bredbandstjänster eller om aktuell driftstatus ber vi dig kontakta din tjänsteleverantör.

Frekvenstabeller radio

Här hittar du frekvenstabeller för radio

Frevkenstabeller tv

Här hittar du alla frekvenser för tv i det marksända tv-nätet

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.

Underhållsarbete

När servicepersonalen ska passera eller arbeta nära antenner i drift måste utsändningen reduceras eller helt stängas av för att klara gränsvärden för Högfrekventa Elektromagnetiska Fält.