Hitta rätt tv-mast

Hitta information om den tv-mast som ger dig bäst mottagning för marksänd tv.

Hitta rätt radiofrekvens

Hitta information om vilka radiofrekvenser som rekommenderas för bäst mottagning

Driftstatus

Visar status för

Inga aktuella driftmeddelanden

Planerat arbete idag kl 09:30 - 10:30 påverkade tv i Värmlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Sunne Blåbärskullen och Sunne/Ås

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Tv-kanaler:

Alla

Planerat arbete idag kl 09:05 - 13:00 påverkade radio i Västernorrlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Sundsvall S Stadsberget

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P1 SV, P2 Språk och musik SV, P3 SV, P4 Västernorrland SV, SR P1 SV RDS, SR P2 SV RDS, SR P3 SV RDS och SR P4 Västernorrland SV RDS

Kontakt kundservice

Välkommen och kontakta vår kundservice om du har frågor om tv som du tar emot via egen takantenn och om radiomottagning.

Om frekvensomläggningen 2020

Teracom forsätter under 2020 med frekvensomläggningsarbetet i tv-nätet i Sydvästra Sverige, med anledning av koordinationsarbetet med våra grannländer

Frekvenstabeller tv

Här hittar du alla frekvenser för tv i det marksända tv-nätet

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.

Underhållsarbete

När servicepersonalen ska passera eller arbeta nära antenner i drift måste utsändningen reduceras eller helt stängas av för att klara gränsvärden för Högfrekventa Elektromagnetiska Fält.

Frågor om bredbandstjänster

Vi agerar som kommunikationsoperatör i ett flertal nät. Men har du frågor om bredbandstjänster eller om aktuell driftstatus ber vi dig kontakta din tjänsteleverantör.

Kanalutbud i marknätet

Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 30-tal betalkanaler

Checklista för bättre FM-mottagning

Här hittar du en checklista för FM-mottagning som kan hjälpa dig att förbättra radiomottagningen.

Frekvenstabeller radio

Här kan du söka frekvenstabeller för radio