Välkommen till Teracoms blogg

Teracom – ett spännande företag

Det händer mycket på Teracom. En del är synligt, som förvärvet av Net1, men mycket är sådant som kanske är mindre tydligt för omvärlden. Vi skiftar teknik. Vi jobbar med vår effektivitet och våra kost...

Gråzonsproblematik försvårar gränsdragningen mellan krig eller fred

Det fastslogs för några år sedan att hotbilden mot Sverige är ”mer komplex och tillåter inte en lika tydlig gränsdragning mellan fred och krig”. Denna osäkerhet är vad som inom försvars- och säkerhets...

Europaparlamentsvalet – påverkansoperationer och säkerhet

Flera val de senaste åren har påverkats av utländska aktörer via digitala desinformationskampanjer. Inför och under EU-valet 23-26 maj prioriteras därför frågor om säkerhet och kommunikation.

Säkerhets- och försvarsfrågor mitt i politiken

Försvarsberedningens slutrapport analyserar svensk försvars- och säkerhetspolitik, och utformningen av det militära försvaret 2021-2025.

Så nås svenskarna av information om krisen eller kriget kommer – Teracoms del i svensk krisberedskap

Teracom har ett viktigt uppdrag för en fungerande svensk krisberedskap: att garantera säker kommunikation

Årets Krisberedskapsvecka satsar på ungdomar

Varje år genomför MSB kampanjen Krisberedskapsveckan. Mellan 6 och 12 maj kommer allmänheten uppvaktas lite extra av de aktörer som dagligdags arbetar med att förbereda landet för kriser eller krig.

Totalförsvar i fokus på Försvarsmaktsråd Skaraborg

Vid årets konferensen Försvarsmaktsråd Skaraborg samlades över 300 deltagare för att fokusera på hur Sveriges totalförsvar ser ut och kan utvecklas.

En uppdaterad säkerhetsskyddslag – för Sveriges säkerhet

Sedan 1 april finns en ny lag utvecklad från 1996 års säkerhetsskyddslag. Fler aktörer i privat regi med så kallad säkerhetskänslig verksamhet får nu fler och tydligare krav för säkerhetsskydd av verk...

Teracom släcker Kaknästornet för Earth Hour

På lördag släcker Teracom ner all belysning av Kaknästornet i Stockholm. Vi gör det till stöd för initiativet Earth Hour. Vi arbetar systematiskt för att minska vår klimatpåverkan och bygga hållbara k...

Robusta betalsystem – att tänka på beredskap

I höstas drabbades Växjö av ett omfattande strömavbrott. Telefoni och datatrafik i och runt staden påverkades. Trafikljus var utslagna. Boknings- och biljettsystem för kollektivtrafik, sjukresor och f...

Livsmedelsförsörjning – en nödvändig del av totalförsvaret

Sveriges livsmedelsförsörjning bygger på långa och ofta komplicerade leveranskedjor. När oväder eller andra former av störningar tillfälligt bryter kedjorna krävs beredskap.

Volontärers del i framtida kriskommunikation

Förutsättningarna för kommunikation mellan volontärer och med andra aktörer som är involverade vid större händelser och kriser, behöver utvecklas för att organisera denna viktiga resurs när det är ska...

Försvar byggt på fri vilja: Hemvärnet och de andra frivilliga försvarsorganisationerna

Ett lands försvarsförmåga beror på många faktorer, men ju mer engagerade medborgare, desto starkare försvarsförmåga.

Cybersäkerhet – dags att gå från ord till handling

Nyligen hölls fjärde upplagan av Cybersäkerhetsdagen, ett mycket intressant och viktigt heldagsseminarium av föreningen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Cybersäkerhet dominerar diskussioner om...

Att stå pall oavsett väder

Teracom har statens uppdrag att se till att prioriterade nyheter och meddelanden till allmänheten alltid kan nå fram. Därför ser vi över beredskap och infrastruktur för utsändningar för att kunna hant...

Internationella 112-dagen: effektivare insatser för trygghet

Det var ingen vanlig måndag denna vecka, utan den internationella 112-dagen. Ett bra tillfälle att diskutera förutsättningarna för de som står i första ledet när något händer.

Så bygger Teracoms starka säkerhetskultur säker kommunikation

Formellt börjar Teracoms historia år 1992, men vi har varit med mycket längre än så. Teracom bygger i dag vidare på sekel av utveckling och förändring för att tillgodose kärnuppdraget: säker kommunika...

Hur smart är det med smartare hem?

Att vi blir allt mer uppkopplade är det få som betvivlar. En trend som tagit fart de senaste åren är röststyrning i hemmet. Men när våra hem öppnas för fler produkter med mikrofoner växer sig frågor o...

Cyberhemvärn och drifthemvärn – några tankar för totalförsvarets förmåga

Med lite distans till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen kan konstateras att cybersäkerhet blev en av årets snackisar.

Civilt försvar, cyberhot och näringslivets roll i totalförsvaret i fokus på Folk och Försvars Rikskonferens

I år fick Teracom möjligheten att prata på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen, om några för oss viktiga ämnen: hur det offentliga och det privata kan komplettera varandra samt hur vi skapar ett s...

Årets viktigaste säkerhetskonferens

Folk och Försvar är Sveriges viktigaste folkrörelse för säkerhetsfrågor, och deras årliga konferens i Sälen är årets viktigaste samlingspunkt för såväl berörda aktörer som säkerhetsintresserade.

Nytt år, dags för nytt blåljusnät!

I dagens på en gång sofistikerade och sårbara samhälle, och med den förändrade hotbild som råder, behöver vi ge allt stöd vi kan till våra polismän, ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor, brandsoldater ...

Så summerar vi 2018

Det är dags att avrunda året. Här kommer några korta tillbakablickar för alla som är engagerade i säker kommunikation och totalförsvar.

Cybersäkerhet – en av vår tids viktigaste försvarsfrågor

Cyberattacker kan se olika ut och utföras av olika aktörer. Sådana angrepp kan få samhällseffekter som nästan kan jämföras med ett traditionellt väpnat anfall.

Nystart för Teracoms blogg om säker kommunikation

Från och med i dag tar jag, Johan Petersson, chef för säkerhet och kommunikation på Teracom, över och blir Teracoms nya bloggare. Min ambition är att ytterligare fördjupa samtalet kring Sveriges total...

Tack för allt

Under det år jag skrivit på bloggen har jag tagit upp ett brett spektrum av ämnen och frågeställningar med koppling till krisberedskap. Nu har det blivit dags för mig att gå vidare i karriären och möt...

Criscom – frivilligförbundet som garanterar säkra budskap i osäkra lägen

Vid kriser ska samhället rädda liv och egendom. Men för att göra det krävs också informationsinsatser och fungerande kommunikation mellan räddningsinsatsens olika delar. I det avseendet är frivilligfö...

Sjukvård och säker kommunikation i kris och krig

I detta inlägg tänkte jag ägna några tankar kring en verksamhet som inte får tas för given: sjukvården.

Försök till påverkan av svenska valdebatten: inte så omfattande, inte så internationellt, inte så framgångsrikt

Forskare från Institute for Strategic Dialogue (ISD) och London School of Economics (LSE) lanserade en MSB-finansierad studie om informationspåverkan av det svenska valet, vad sa resultatet?

Djurens roll i det civila försvaret

Detta inlägg är tillägnat de frivilliga försvarsorganisationerna som hanterar människans bästa och mest trofasta vänner - djuren.

Så bygger vi säkerhet i Norden

Att störa eller slå ut centrala samhällsfunktioner som el och kommunikationsnät är ett sätt att försätta vårt samhälle i akut fara. Då känns det tryggt att sådana sårbarheter kan avhjälpas över landgr...

Teracoms viktiga roll som utsändare av public service

Idag tar vi ett steg tillbaka och resonerar kring vad public service innebär och vad Teracoms roll är i sammanhanget.

Den moderna människan – osårbar och därför sårbar?

Psykologiskt försvar är ett svårfångat begrepp på samhällsnivå, men också på individnivå. Det handlar såväl om att förbereda samhället inför hybridkrigföring av tredje part som att förbereda oss själv...

”Nytt blåljusnät prioriterad fråga” – MSB:s GD på Rakeldagen

Dataintrång, hybridkrigföring, kränkningar av territorium, extremväder. I mångt och mycket har mina texter handlat om de sårbarheter och hot vi ställs inför i vår tid. Konsekvensen av dessa fenomen är...

Internet of Things – en sårbarhet i tillvaron

Vi blir mer och mer beroende av uppkopplade enheter, vare sig det handlar om kylskåpet, bilen eller datorn. Få funderar över vilka konsekvenser det kan få att information om oss blir mer och mer tillg...

Utländsk hybridkrigföring kräver ständig beredskap

Under de senaste dagarna har talmannen fört ytterligare diskussioner med partiledarna. Vi har sedan en dryg vecka haft en expeditionsregering. I det politiska läget Sverige befinner sig i just nu bör ...

Så arbetar urbana sök- och räddningsgrupper i komplexa räddningsinsatser

Det var nog ingen som undgick sommarens omfattande räddningsinsats av ett thailändskt fotbollslag som fastnat i en översvämmad grotta. En händelse som visade på vikten av mobilisering och expertis för...

Hur väl rustade är vi mot valpåverkan?

Inom kort är det val i Sverige. Kan vi lita på att det är fritt från påverkan?

Beredskap för extremväder

Det är torka i hela landet, 35 skogsbränder härjar och det är mycket varmare än normalt. Det har nog inte undgått någon. Men hur påverkas det civila försvaret? Hur påverkas vår livsmedelsproduktion oc...

Teracoms frågor under Almedalen 2018

Almedalsveckan är just överstånden, alla partiledare var på plats och det var även i år över 4 000 seminarier i det officiella programmet. Marcus Hartmann delar med sig av sina reflektioner från Almed...

Storstad eller landsbygd – olika förberedda för kris och krig

Samtidigt som Sveriges totalförsvar är beroende av befolkningens beredskap, är enskilda individer otroligt sårbara utan samhällets försörjning och logistik. Vid kris och krig behöver vi alla kunna gar...

Påverkansoperationer – någon testar oss

Hur stor är risken för att vår demokrati i bred mening – våra demokratiska val, vår fria och transparenta samhällsdebatt, våra samhällsinstitutioner – påverkas av krafter som vill oss illa?

Skyddsrum – för din fysiska säkerhet vid kris och krig

65 000 lokaler. Sju miljoner personer. 0,75 kvadratmeter. Tjugohundratvå. Det är de grundläggande siffrorna för vårt bestånd av skyddsrum.

Sjukvårdens roll i händelse av kris eller krig

Hur ska vård och sjukvård ställas om och prioriteras vid kris och krig? Det är en fråga som aktualiserats i samband med senaste tidens satsningar på att höja Sveriges krisberedskap. Ytterst måste sjuk...

Varför Krisberedskapsveckan är viktig för Sverige

Sveriges andra Krisberedskapsvecka gick av stapeln i måndags. Veckan har som mål att fler aktörer och samhällsmedborgare ska aktiveras i den gemensamma krisberedskapen, men ansvaret ligger på oss alla...

Totalförsvar, beredskapslager och attityder

Sverige har fått i uppdrag av EU att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s samlade civila krishanteringsinsatser. Marcus Hartmann reflekterar över den attitydförändring som detta symboliserar.

Packa din krislåda redan idag

Vad behövs för den egna beredskapen? Nu får beredskapsfrågorna förnyad kraft och uppmärksamhet i samhällsdebatten och bland myndigheter i och med MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Fungerande transport och drivmedelsförsörjning – samhällets bas i kris och krig

“The only thing that ever really frightened me during the war was the U-boat peril.” Så beskrev Winston Churchill hotet om en blockad från tyskarnas ubåtar under andra världskriget. Även om mycket har...

Frivilliga möjliggör säker kommunikation och snabba insatser

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, lyder ett gammalt ordspråk. Detta gäller även för samhällets motståndskraft.

Har du kontanter hemma?

De senaste månaderna har jag skrivit om Sveriges beredskap inför en situation där samhällsviktiga verksamheter slås ut. Däremot diskuteras sällan hur vi ska förbereda oss för byteshandel när samhällsr...

Samarbete med näringslivet - nyckeln till stärkt beredskap och krishantering

Hybridkrigföring, fake news, cyberattacker, sabotage av vitala samhällsfunktioner, påverkanskampanjer och terrorhot. Idag kan hot (och attacker) komma från flera olika håll och angripa samhällsviktiga...

Teracom – nyckelroll i totalförsvaret

”Teracom har en nyckelroll i totalförsvaret för att säkerställa statens grundläggande förmåga till kommunikation.” Orden är från Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen, i samband med et...

Frivilliga är med och bär upp det civila försvaret

Att försvara ett land mot yttre hot kräver samtidigt en professionell kärna och ett folkligt djup. Vi behöver både militärt försvar och civilt försvar, och vi behöver både yrkeskunnande och frivilliga...

E-hälsa som del av en förbättrad blåljuskommunikation

Digitaliseringen förändrar våra liv på alla områden. Detta är ett av de viktigaste skälen till att Teracom länge verkat för att blåljuspersonal ska få ett nytt och bättre kommunikationssystem.

7 april - dagen som förändrade allt

Hur skyddar vi vårt samhälle? Det är en viktig fråga, som lär diskuteras häftigt den kommande veckan.

Energi- och elförsörjningen

Jag har på senaste tiden skrivit om hur vi stärker vår beredskap inför kris och krig, och nu har turen kommit till hur situationen ser ut för energi- och elförsörjningen i Sverige.

Hybridkrigföring

Hur kan vi se till att maximera vår trygghet, och vår förmåga till respons mot hot mot vårt samhälle?

Back to basics med Hesa Fredrik

Sju sekunders kraftigt tutande, 14 sekunders tystnad. Varje gång hoppar man till lite grann innan man hunnit kolla klockan och almanackan, ja just det, det är ju VMA eller Hesa Fredrik

Förutsättningar för livsmedelsförsörjning vid kris

Från att ha varit ett perifert särintresse för redan frälsta har totalförsvaret blivit en angelägenhet för alla.