Den nya högmasten byggs ihop del för del som ett Lego i jätteformat

Den nya tv-masten byggs ihop del för del. Varje sektion på omkring fem meter byggs först ihop på marknivå och lyfts sedan på plats. Upp till 60 meter görs detta med en mobilkran som står på marken. Efter den höjden monteras en kran direkt på masten, som följer bygget uppåt varefter det blir högre och högre.

Masten stabiliseras genom att kraftiga vajrar fästs mellan masten och massiva betongfundament på marken, i flera riktningar. Höjderna där vajrarna fäster i masten kallas stagnivåer. De monteras löpande under uppbyggnaden av masten och flyttas uppåt när den växer sig högre.

Efter sabotaget har alla Teracoms master försetts med extra staginfästningsskydd. Förenklat betyder det att bultarna som håller fast mastens vajrar skyddas av en metallplatta. På den nya masten är dessutom infästningarna på de inre stagfundamenten fastgjutna.