Teracom bemannar Rakel kundstöd på uppdrag av MSB och kan erbjuda support till nya och befintliga användare av Rakel.

Teracom sköter idag all administration och support av Rakelnätet på uppdrag av MSB. Det är vi som bemannar Rakel kundstöd och tar emot felanmälningar och beställningar, övervakar, felsöker och åtgärdar fel i nätet, aktiverar och avaktiverar Rakelmobiler och besvarar frågor om abonnemang och fakturor.

Teracoms personal är med andra ord väl förtrogna med Rakellösningar och de olika supportbehov som finns. Med denna bakgrund kan vi erbjuda dig som är ny eller befintlig Rakelanvändare support i form av:

  • Komma-igång-support till nya Rakelanvändare
  • Planera er kommunikation och ansöka om Rakellicens
  • Abonnemangshantering och -administration
  • Sätta upp talgrupper
  • Planera och öva krisberedskap
  • Tekniska mätningar och projektering
  • Installation och driftsättning av nya Rakelsystem
  • Övervakning och underhåll av installerade Rakelsystem

Vår personal är säkerhetsklassade och kan därmed befatta sig med verksamhet eller få ta del av uppgifter som berör rikets säkerhet.