Anslutning till Rakelnätet

Teracom sköter driften av Rakel på uppdrag av MSB och kan erbjuda anslutning till Rakelnätet via vårt egna säkra kommunikationsnät.

Vi bemannar Rakel kundstöd och tar emot felanmälningar och beställningar, övervakar, felsöker och åtgärdar fel i Rakelnätet, aktiverar och avaktiverar Rakelmobiler och besvarar frågor om abonnemang och fakturor. Teracoms personal är med andra ord väl förtrogna med Rakelnätet och kan hjälpa nya användare som vill komma igång med Rakel att planera kommunikation och starta upp tjänsten.

Vi hjälper dig att enkelt och säkert ansluta till Rakelnätet

Teracom äger och driftar ett rikstäckande kommunikationsnät (WAN/LAN) och har egna datacenter med reservkraft och säkra anslutningar. Vi kan hjälpa dig att etablera en anslutning till Rakelnätet:

  • Planering av din Rakelkommunikation, inkl. hjälp med ansökan till MSB
  • Etablering av IP/VPN-förbindelse från ditt verksamhetsställe till en KC placerad i Teracoms säkra Datacenter. Innebär att kunder som har behov av en Rakel dispatchertjänst slipper kostsam investering i en egen KC
  • Du får en säker förbindelse in till Rakelnätet som kan anslutas till din ordinarie IT-miljö
  • Teracom sköter övervakning, förebyggande och avhjälpande underhåll på KC och förbindelsen och kan som tilläggstjänst erbjuda användarsupport
  • Teracoms personal är säkerhetsklassade och kan därmed befatta sig med verksamhet eller få ta del av uppgifter som berör rikets säkerhet

Mer om Rakelnätet

Rakel används av fler än 500 organisationer (60 000 abonnemang) där de till antalet största användarna är Polisen, Kriminalvården och Tullverket. Användare finns även inom organisationer såsom Sjukvård och Landsting, Länsstyrelser, olika Myndigheter och aktörer som är del av Sveriges Totalförsvar. Rakelnätet har ca 2000 basstationer placerade över hela Sverige och täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta.