HF Reportagelänk

När du behöver skicka programljud från en tillfällig produktionsplats.

Med produkten Reportagelänk över HF kan du via vårt rikstäckande nät överföra programljud från en tillfällig produktionsplats till din studio.

Reportagelänk med tillgång till egen kapacitet

Med din egen utrustning, det vill säga en reportagelänk som är anpassad för högfrekvent bärvåg (HF), sänder du till Teracoms HF-mottagare. Mellan HF-mottagaren och studion etablerar vi en förbindelse för överföring av program- och konferensljud. HF Reportagelänk är utformad så att du alltid har tillgång till egen kapacitet och därmed bestämmer själv var och när du vill utföra HF-uppdrag.

Att ha egen trafikkapacitet innebär att du slipper att förhandla om tillgång till nätet när det väl inträffar akuta viktiga händelser.

Full service ingår

I produkt Reportagelänk över HF ingår alltid HF-mottagning, programförbindelser, utbyten och reparationer av vår utrustning samt avhjälpning av fel på kundens anmälan.

Tilläggstjänster

Som tillägg kan du överföra konferensljud, utöka täckningsområde och införa fjärrstyrning. Vi erbjuder även som tillägg administration och strategisk planering av frekvenser för så kallad landmobil radio, i syfte att dessa fortsatt skall vara tillgängliga för kundens HF-relaterade verksamhet.