En oberoende kommunikationsoperatör

Med oss som en nationell och oberoende kommunikationsoperatör får du tillgång till både driftskompetens och en komplett portfölj av tjänster som hjälper dig att utveckla anslutningsgrad och tjänsteutbud i ditt nät.

Med lokal närvaro, landstäckande serviceorganisation och både fiber- och radionätskompetens stödjer vi din lokala digitala agenda som innefattar bredband till alla medborgare och robusta tjänster för både nytta och nöje via fiber och radionät.
 
Vi kan också medverka i dialogen mellan stadsnät och kommun i frågor som rör samhällsmaster, välfärdsbredband samt frågor kring hur framtidens tjänster påverkar kraven på övervakning och robusthet i stadsnätet. 

Neutral och oberoende kommunikationsoperatör

På en marknad där några få aktörer och stora block med starka egna tjänsteleverantörer verkar månar vi om konkurrens. Vi tror det finns plats för en neutral och oberoende kommunikationsoperatör som delar kompetens och synergier nationellt men agerar lokalt på din ort. Därför kan vi erbjuda service och installation på otillgängliga platser genom 200 egna, utbildade servicetekniker.

Bredband dit ingen annan når

Som teknikneutral aktör kan vi också erbjuda dig som stadsnät möjligheten att kostnadseffektivt bygga bredband till randområden dit fiber ej når genom vårt koncept Teracom AirFibre.

Konceptet är modulärt och baseras på fiber, radiolänk- och Wifi-komponenter, där varje dellösning kan användas separat. Som helhetslösning erbjuder den hög kapacitet, garanterad bandbredd och kvalitet. Teracom använder sig av ledande teknik-leverantörer och ansvarar för kvaliteten i den totala systemleveransen.

Ladda här ner broschyr om oss som kommunikationsoperatör

Relaterat

Goda råd till Fastighetsägare som ska upphandla kommunikationsoperatör

Bli bäst på att upphandla kommunikationsoperatör. Läs mer i vår guide "Råd till Fastighetsägare".

Goda råd till Stadsnätsägare som ska upphandla kommunikationsoperatör

Bli bäst på att upphandla kommunikationsoperatör. Läs mer i vår guide "Råd till Stadsnätsägare".

Air2Fibre - tar fibern dit fibern inte når

Lika snabb som vanlig fiber – men kan levereras dit vanlig fiber inte når. Efter en lyckad pilot i Blekinge blir Teracoms lösning nu kommersiell.

Stadsnätsägare

Kommunala stadsnät eller energibolag möts av olika utmaningar beroende på i vilken del av landet man verkar och hur omfattande nätet är.

Fastighetsägare

Fastighetsbolag eller bostadsrättsföreningar vill kunna erbjuda sina kunder och lägenhetsinnehavare stor valfrihet och tjänster av hög kvalitet.

Fem frågor du bör ställa innan du köper förbindelser

Om du har koll på de fem viktigaste frågorna innan du påbörjar din upphandling av förbindelser har du bättre förutsättningar att skapa ett robust och säkert nät anpassat efter ditt företags behov.

Network operations center

We supply monitoring of everything from single items of equipment to entire communications networks.

Connections

Thanks to our extensive experience in live broadcasting and experience in managing the most critical public service networks, we are able to deliver robust network with high availability.

Co-location

Teracom has a nationwide network of strategically located masts and facilities that are characterised by very high quality and security.

Facilities management

Teracom functions as a service partner, helping you develop your operation and maintenance activities.

Beredskapsförmåga under extrema förhållanden - branden i Sala

Västmanland drabbades 2014 av den största skogsbranden på över 50 år. Vilka faktorer är avgörande för beredskapsförmågan? Och hur arbetar man för att vara redo om det värsta händer?