Kommunikationsoperatör

Air2Fibre - Bredband via luften

Air2Fibre är ett skalbar koncept för bredband till hushåll, stadsnät och byalag baserad på en kombination av fiber, Teracoms eget radiolänkstamnät för längre sträckor och kraftfulla trådlösa komponent...

Bygger vi Air2Fibre i ditt område?

Tillsammans med Bluecom fortsätter vi att starta nya byggprojekt för Air2Fibre under sommaren. Nu får äntligen fler chansen att ansluta sina hushåll eller företag till Air2Fibre.

Relaterat

Air2Fibre - Bredband via luften

Lika snabb som vanlig fiber – men kan levereras dit vanlig fiber inte når. Efter en lyckad pilot i Blekinge blir Teracoms lösning nu kommersiell.

Connections

Thanks to our extensive experience in live broadcasting and experience in managing the most critical public service networks, we are able to deliver robust network with high availability.

Goda råd till Fastighetsägare som ska upphandla kommunikationsoperatör

Bli bäst på att upphandla kommunikationsoperatör. Läs mer i vår guide "Råd till Fastighetsägare".

Goda råd till Stadsnätsägare som ska upphandla kommunikationsoperatör

Bli bäst på att upphandla kommunikationsoperatör. Läs mer i vår guide "Råd till Stadsnätsägare".