Digitalradions framtid

Radiobranschen i Sverige är överens om att en övergång till digitalradio är avgörande för att radion ska behålla sin starka position i det svenska medielandskapet.

För närvarande testsänder Sveriges Radio med den nya digitala tekniken för marksänd digitalradio, DAB+. För en större utbyggnad krävs ett beslut i Riksdagen och av de inblandade myndigheterna att sätta igång en digitalradioutbyggnad.

I vårt grannland Norge är besluten fattade, marksänd digitalradio är utbyggd till hela befolkningen och övergången från analog FM-teknik till modernare DAB+ teknik är igång. Det innebär att norrmännen ges ett utbud på över ett tjugotal lokala och nationella radiokanaler, att jämföra med de 4-6 kanaler som sänds över FM. Radiolyssnandet har ökat och bilbranschen har satt in DAB/DAB+ tuner som standard i bilar som säljs i Norge. I Sverige har regeringen lagt utbyggnaden av digitalradio på is för att avvakta utvecklingen i Norge.

DAB+ som distributionsteknik

Digitalradions utbyggnad är idag baserad på en standard kallad DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) som är utvecklad i ett europeiskt samarbete mellan ett hundratal radiobolag, nätoperatörer och tillverkare. Att kunna förlita sig på en standard, och inte utveckla något som bara är unikt för Sverige, är bland annat viktigt för att kunna garantera att det produceras mottagare i tillräckligt stora volymer. Dessutom måste mottagningen i bil garanteras över nationsgränserna. Samtliga de Europeiska länder som har fattat beslut om  utbyggnad av marksänd digitalradio, har valt tekniken DAB/DAB+.      

Ladda ner broschyren "Framtidens radio är digital" och läs mer