Connections

Thanks to our extensive experience in live broadcasting and experience in managing the most critical public service networks, we are able to deliver robust network with high availability.

Säker förbindelse (E2E)

Säker förbindelse (E2E) är en unik produkt som är helt frånskild alla andra operatörer och nät i Sverige.

Capacity

Transfers of superior quality and performance

Wavelength

Cost-efficient transfer with high capacity over long distances

Ethernet Connect

Ethernet Connect allows you to connect all of your business locations securely and efficiently.

Nationella IP-VPN förbindelser mellan flera verksamhetsställen

IP Connect är en säker kommunikationslösning, med möjlighet att ha flera separata nät och prioritera viktig trafik.