Teracom – nyckelroll i totalförsvaret

”Teracom har en nyckelroll i totalförsvaret för att säkerställa statens grundläggande förmåga till kommunikation.” Orden är från Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen, i samband med ett stort seminarium ”Säker kommunikation och hybridkrig”, som vi höll den 23 april.

Det var i anslutning till vår årliga bolagsstämma som vi från Teracoms sida ville tacka av vår avgående styrelseordförande Kia Orback, och samlade flera namnkunniga personer från expertområdet försvars- och säkerhetspolitik, som ju har fått en renässans de senaste åren.

Kia Orback har lett Teracoms styrelse i 5 år, på en resa då vi fattat viktiga strategiska beslut. Bl.a. har vi sålt av flera verksamheter med goda intäkter till statskassan som resultat – och därmed också renodlat vår inriktning mot rollen som statens expertbolag för säker kommunikation och säkra nät.

Två av våra viktigaste verksamhetsgrenar – dels att sända ut Public Service (i synnerhet P4 med sin särskilda roll som informationskanal i kris och beredskap), dels säker blåljuskommunikation – var i fokus för debatten under seminariet, med följande panel:

• Lars Nicander, Chef för Cats, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan. • Katarina Engberg, Försvarspolitisk analytiker och tidigare flertalet befattningar inom Försvarsdepartementet • Tommy Åkesson, Huvudsekreterare Försvarsberedningen. • Marcus Hartmann, Chef kommunikation och marknad, Teracom. Annika Nordgren Christensen, Försvarsexpert och ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien var moderator och Anders Molnár, Projektledare säkra nät, Teracom var värd för seminariet.

Det var tydligt under seminariet att alla debattörer och experter kan se en oerhört central roll för Teracoms verksamhet. Omvärlden är allt osäkrare och stabila strukturer behövs för att upprätthålla normala funktioner i samhället oavsett vilka händelser eller hot vi utsätts för. Detta sitter redan i DNA:t hos oss och vår verksamhet, konstaterade vår VD Åsa Sundberg i anslutning till seminariet.

Vi har samlat ett antal klipp och citat på vår webbplats, med uttalanden av Tommy Åkesson här, av Katarina Engberg här, av Lars Nicander här och av undertecknad här. Den som i efterhand vill ta del av helheten kan se seminariet här, eller en sammanfattning av det viktigaste som sades här.

Vid bolagsstämman valdes delvis en ny styrelse, vilket jag ska återkomma till. Nyheten finns här.

Marcus Hartmann, kommunikationschef