Wifi-revolutionen ligger i luften

Redan nästa år kan svenska flygresenärer höghastighetssurfa tack vare världens första kombinerade satellit- och marknätverk. European Aviation Network, EAN, kommer att revolutionera wifi ombord enligt Deutsche Telekom, ett av företagen bakom systemet.

Det kanske inte är lika paradigmskiftande som elden, hjulet, eller penicillinet men det kommer definitivt att förbättra livet för många: Ett pålitligt och starkt wifinätverk på flyget som gör det möjligt för passagerarna att jobba, surfa och streama på flyget lika enkelt och självklart som på marken. Och det redan nästa år, tack vare EAN, European Aviation Network, världens första helt integrerade 4G-nätverk för satellit och kompletterande marksändare.

Varierande kvalitet

Stabil uppkoppling ombord står högt upp på önskelistan för flygresenärer. Det har också blivit ett lockbete för flera flygbolag, som till exempel Norwegian och Lufthansa, som har kunnat erbjuda gratis eller betald wifi på sina flygningar – men med varierande kvalitet eftersom systemen bygger på enbart satellituppkoppling. Och det börjar dessutom bli trångt i luften.

– Varje dag lyfter ungefär 23 000 flygplan från europeiska flygplatser och man räknar med en halv miljard passagerare årligen. Antalet flygplan globalt sett kommer troligen att dubbleras inom en 20-årsperiod. Då behövs en annan lösning, säger David Fox, Vice President Inflight Services & Connectivity på Deutsche Telekom.

Det är här EAN kommer in i bilden.

– Den stora skillnaden för passagerarna är snabbheten och pålitligheten. Vårt mål är att användarupplevelsen ska vara densamma som på marken. Man kopplar upp sig och kör, helt enkelt.

Lansering nästa år

Tekniken bakom är nytänkande, skalbar, enkel att installera och kostnadseffektiv. Det började som ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom Deutsche Telekom 2009 tillsammans med Airbus och Nokia. För två år sedan gick man samman med Inmarsat, Europas ledande satellitbolag. Nästa år väntar lansering.

– Satelliten ger täckning, och nätverket av 300 basstationer på marken stöttar EAN-tjänsten för att garantera kvaliteten. Man kan se det som två motorer med olika fördelar som tillsammans driver ett system för bästa effekt, förklarar Hans-Arno Dahm, Head of Passive Infrastructure Rollout på Deutsche Telekoms dotterbolag DFMG.

Optimal kapacitet

EAN består av en S-bandsatellit som Inmarsat sköt upp i juni i år. Den kretsar ungefär 36 000 kilometer ovanför jorden och täcker in den europeiska kontinenten. Nackdelen är förstås att det tar relativt lång tid för signalerna att nå ned till flygplanen.

Då går det snabbare från marken eftersom ett flygplans marschhöjd bara är omkring tio kilometer. Där finns det paneuropeiska kompletterande LTE-baserade höghastighetsbredbandsnätet som Deutsche Telekom har utvecklat.

– Vi har 300 stationer med totalt 900 celler så att kapaciteten är optimal även kring flygtrafiksnav där det är mycket trafik. Vi kan enkelt addera fler sektorer, något som är kostnadseffektivt och framför allt framtidssäkrar hela lösningen, säger David Fox.

Smidigare teknisk utrustning

Det innebär alltså att systemet går att skala upp så att flygbolagen kan vara säkra på att bandbredd och infrastruktur räcker till även längre fram i tiden. Ytterligare en fördel med EAN är att det inte kräver så mycket teknik på planen. Tidigare har det krävts väldigt tung utrustning utanpå planen, men nu räcker det med en mottagare för satellit på flygplanskroppen och två mobila antenner för LTE som bara väger 200 gram styck. Dessa kopplas till en server ombord.

– Eftersom det är viktmässigt lätt samt enkelt och billigt att installera blir det möjligt att sätta det på alla flygplan. Tillgängligheten kommer att bli enorm, och den lägre kostnaden gör att fler kan skapa ett attraktivt erbjudande till sina passagerare, säger David Fox.

Täckning i 30 länder

Just nu pågår kundtester tillsammans med IAG, International Airlines Group, där bland andra British Airways ingår.

– BA utrustar ett antal plan med tekniken och kommer att testa den på flygningar över delar av Västeuropa. Samtidigt pågår utrullning i EU:s 28 medlemsländer samt Schweiz och Norge så att vi i början av januari har full täckning i 30 länder, säger Hans-Arno Dahm.

Rekordsnabbt projekt

I Sverige är det Teracom som har kontrakterats för utrullningen, det vill säga att montera och uppgradera EAN:s LTE-baserade teknik på 17 stationer. Projektet har gått rekordsnabbt, berättar Hans-Arno Dahm, men har också varit minst sagt en utmaning.

– Jag har arbetat med sådana här projekt i 30 år så jag vet att det oftast tar längre tid än man tror. Och du kan ju tänka dig vad många byggregler, strålningsföreskrifter, juridiska dokument och förhandlingar vi har fått ta hänsyn till i alla dessa länder. Men det har gått över förväntan.

Olika betalmodeller

Redan i början av nästa år, om allt går som planerat, kommer passagerare på till exempel BA:s flighter från Arlanda eller Landvetter att kunna koppla upp sig på EAN. Vad det kommer att kosta är dock inte klart ännu. Eftersom det är något som respektive flygbolag kommer att bestämma själva är ett antal varianter möjliga: gratis, prenumeration, medlemsförmån eller tilläggstjänst till exempel.

En framtida självklarhet

På Deutsche Telekom är man övertygad om att samtliga flygbolag som trafikerar europeiskt luftrum kommer att följa efter och att det med tiden blir självklarhet att kunna vara uppkopplad på flygresan.

– Jag tror att jag i framtiden kommer att säga till mina barnbarn: ”Det fanns en tid då man faktiskt inte hade wifi på flygplan men er farfar var med och skapade det”, säger David Fox.

Text: Sofia Eriksson

Faktaruta:
Så funkar det

  • EAN är världens första kombinerade satellit- och LTE-baserat marknätverk.
  • Deutsche Telekom (med dotterbolag och underleverantörer) samarbetar med Inmarsat.
  • DT:s dotterbolag Deutsche Funkturm ansvarar för den passiva utrullningen av infrastruktur för EAN.
  • Systemet består av en multi-beam S-bandsatellit och ett LTE-baserat höghastighetsnät på marken med ungefär 300 stationer i 30 länder. Nätverket levererar en kapacitet på över 50Gbps.
  • Flygplanen utrustas med ett system som kopplar upp sig mot såväl satellit som marknät.
  • I Sverige ansvarar Teracom för inplacering och installation på 17 befintliga siter. Varje site levererar 300Mb och behöver nå 150 kilometer horisontellt och 10 kilometer vertikalt.
  • EAN lanseras i början av 2018.