Mottagning i vald punkt Vald position

Mottagningsförhållanden: Mycket gott
Information om antenner »

Utomhus-/takantenn:

Fackmannamässigt monterad på maströr över taknock. Normalt räcker ca 5-7 m över mark, men bor du långt från en storstation (> 50 km) eller är skymd av tex skog eller mindre kulle kan en antennhöjd på upp till 10 m krävas. I så fall kan det även vara nödvändigt att använda antennförstärkare. Undvik skarvar på kabel och se till att kopplingar och kontakter är korrekt gjorda och fria från oxid.

Inomhus-/bordsantenn

Det kan ibland även gå att ta emot tv-signalen inomhus med en s.k. bordsantenn. I regel krävs det att man bor nära en tv-mast och/eller har öppen terräng i riktning mot masten för att kunna ta emot inomhus.
Mottagningen underlättas också om du har ett fönster i riktning mot masten eller t.ex. bor högt upp i ett flerfamiljshus.
En aktiv bordsantenn, d.v.s. en antenn försedd med en förstärkare, är att föredra.

Denna station har för närvarande ett nätmeddelande Mer info »

Rekommenderad sändare:

Sändare 1

Riktning o, 1 km
Visa utbud av tv-kanaler »

Alternativ sändare:

Sändare 2

Riktning o, 2 km
Visa utbud av tv-kanaler »

Sök på gatuadress eller tv-mast ovan för att hitta information om den tv-mast som ger dig bäst mottagning. Lokala förhållanden kan påverka mottagningen som tex träd/skog, byggnader eller störningar från motorfordon o.dyl.
Utsänd effekt från och höjden på våra tv-master varierar varför rekommenderad tv-mast inte nödvändigtvis är den som är närmast din position.
För att kunna ta emot en del tv-kanaler behöver du ett Boxerabonnemang samt rätt typ av mottagare.
För mer information eller beställning »
boxer

Nätinformation för

Laddar kartinformation
Ikon för storstation Stor sändare
Ikon för mindre sändare Mindre sändare
Ikon för min position Min position
Ikon för kompletterande svt-sändare Sändare med begränsat utbud (ej med i beräkning för bästa sändare)
Tips: Du kan klicka i kartan för att ange en ny geografisk position. Du kan också klicka på en tv-mast för att se dess nätinformation.

Vänligen ange någonting i sökfältet

Kunde tyvärr inte hitta adressen ''

Kunde tyvärr inte hitta någon station med namnet ''

Kunde tyvärr inte hitta något sändaralternativ för

Det finns flera alternativ, vänligen välj något av följande alternativ:

Sänder Hdtv

Info om hdtv-utbyggnad saknas

Nät   Kanal  ( MHz)

,

Ingen mottagning

I princip ingen mottagning förutom under gynnsamma förhållanden

Svag mottagning

Begränsat utbud till bara Mux 1 och/eller utmanande att få mottagning av komplett utbud.

God mottagning

God möjlighet till mottagning med utomhusantenn om antenninstallationen är fackmannamässigt utförd.

Bra mottagning

Bra förutsättningar för utomhusmottagning, men kräver bra lokala förutsättningar för inomhusmottagning.

Mycket bra mottagning

Mycket bra förutsättning för mottagning, ofta med möjlighet till inomhusmottagning.

Klicka i kartan för att ange ny geografisk position

Klicka för nätinformation
Kontakta oss | Cookies © Teracom AB