Delårsrapport Q2 2021

Nätmoderniseringen slutförd, utbyggnaden fortsätter

Koncernchefen har ordet

Ett kvartal med hög aktivitet

Teracom AB certifierat enligt ISO 27001

Den 3 augusti erhöll Teracom AB:s ledningssystem för informationssäkerhet certifiering enligt ISO/IEC 27001:2013.

Teracom Samhällsnät vinner önskat frekvenstillstånd

Auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden är avslutade och Post- och Telestyrelsen meddelar att Teracom Samhällsnät är vinnare av samtliga 80 MHz i frekvensutrymmet 2,3 GHz-bandet.