Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Härmed kallas till årsstämma i Teracom Group AB, org.nr 556842-4856.

Koncernchefen har ordet

Det går inte att sammanfatta 2020 utan att nämna den pågående pandemin som slog till på allvar i Sverige första veckan i mars. Den har medfört stora anpassningar för hela samhället såväl som för våra ...

Teracom Samhällsnät vinner önskat frekvenstillstånd

Auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden är avslutade och Post- och Telestyrelsen meddelar att Teracom Samhällsnät är vinnare av samtliga 80 MHz i frekvensutrymmet 2,3 GHz-bandet.

Teracom Samhällsnät - ett nät att lita på

En trygg och säker kommunikation är viktig för samhället, särskilt vid en kris. I krissituationer måste landets kommunikation fungera.