Kommunikationssamhällets utveckling

Vd Åsa Sundberg ger sin syn på kommunikationssamhällets utveckling och utmaningar

Nytt torn ersätter det gamla på Olympiafältet

Under sommaren startade bygget av Teracoms nya torn på Olympiafältet i Helsingborg. Ett nytt tv- och radiotorn började byggas för att byta ut det gamla som står alldeles i närheten.

Bokslutskommuniké Q4

Ett år med ökat fokus Under året har Teracom Group arbetat med att renodla koncernens verksamhet.

När tv-siffrorna når olympiska höjder

OS-grenar har kommit och gått, men tv har länge varit en central del av sportevenemanget. Via Teracoms sändarstationer och marknät sänds signalen ut till hela Sveriges befolkning. Mhz tar en närmre ti...

Livesändning om framtidens säkra blåljuskommunikation

I det livesända samtalet medverkar Katarina Tracz, säkerhetspolitisk analytiker och debattör, Marshall Memorial Fellow vid the German Marshall Fund och chef tankesmedjan Frivärld Folke K Larsson, huvu...

Året var 1992

Vi kastar dig tillbaka till 1992 – året då Teracom grundades. Telefonen hade precis blivit mobil, public service hade fått sällskap i marknätet och World wide web var något alldeles nytt.

Senaste numret av Mhz

Nytt nummer Mhz. Håll dig uppdaterad om det senaste i branschen, läs om uttalande från kända branschprofiler och om hur våra kunder använder våra produkter.

Kallelse till extra bolagsstämma i Teracom Group AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Teracom Group AB. Vid den extra bolagsstämman ska beslutas om ändring i bolagsordning rörande antal styrelseledamöter.

Teracom deltar i försvarsövningen Aurora 17

Torsdagen den 21 september klockan 06:51 ringer pressjourtelefonen: ”Detta är övning Aurora 2017. Det här är från Network operation center. Masten i Vedyxa utanför Uppsala har brutits av. Avbrott för ...

Nu startar FM-sändningen från nya masten i Häglared

Sedan i våras är den nya Häglaredsmasten på plats och den 13 juni driftsattes tv-sändningarna, och nu är det äntligen dags för FM-sändningarna att komma igång.

Dags att modernisera er anslutning till Rakel?

Teracom är väl förtrogna med Rakelnätet och kan hjälpa nya och befintliga användare att ansluta sig till Rakel.

Startskott för Aurora 17!

Teracom ingår i Sveriges Totalförsvar tillsammans med Försvarsmakten och deltar i Aurora som civil aktör under perioden 18-29 september.

Delårsrapport Q2 2017

Vi ser tillbaka på andra kvartalet med positiva besked om de fortsatta planerna för ett nytt samhällsnät, men med något sämre ekonomiskt utfall än vad vi hade hoppats på.

Kaknästornet blir en regnbåge igen

Kaknästornet invigdes 1967 och har sedan dess varit en symbol för radio och tv i Sverige. Sedan november 2013 har tornet kunnat lysas upp under mörka kvällar och nätter och under event som Pride.

Ny elsäkerhetslag ställer nya krav

Från 1 juli 2017 gäller nya regler för elsäkerhet. Dessa påverkar även företag som köper elinstallationstjänster.

Teracom tecknar avtal med Internet of Things Sweden AB

Teracom AB blir mast- och siteleverantör till Internet of Things Sweden AB (IoT SWEDEN AB).

Födelsedagskalas för Kaknästornet!

I år fyller Kaknästornet 50. Tornet, som invigdes av Olof Palme 1967, har sedan dess varit ett av Stockholms mest kända landmärken och samtidigt utgjort en grundbult i de svenska radio- och tv-utsändn...

Stadsnätet Kramfors Mediateknik AB och Teracom i samarbete kring uppmärksammad teknik för bredbandsutbyggnad i Kramfors kommun

Kramfors Mediateknik AB påbörjar ett större samarbete med Teracom kring ny teknik för luftburet bredband, Air2fibre, med målet att leverera bredband till ett större antal hushåll i Kramfors.

Kaknästornet fyller 50 år

I år fyller Kaknästornet 50. Tornet, som invigdes av Olof Palme 1967, har sedan dess varit ett av Stockholms mest kända landmärken och samtidigt utgjort en grundbult i de svenska radio- och tv-utsändn...

Teracom tecknar samarbetsavtal med 24 Solutions

Teracom och 24 Solutions har tecknat ett flerårigt avtal om inplacering i Teracoms datacenter i Kaknästornet och inleder ett samarbete för att kunna erbjuda tjänster till nya kundsegment.

Årsredovisning 2016

I årsredovisningen 2016 redogör vi för våra visioner och strategier kring hållbarhet, mångfald, kundrelationer och om vårt samhällsviktiga uppdrag.

Air2Fibre - fast bredband via luften

Skärgårdsradion intervjuar Jan Markgren, CTO Broadband Networks, om vad Air2Fibre är och hur det fungerar.

Förbättrad mottagning för P4 Blekinge 87,8 MHz

Från och med den 14:e mars 2017 kommer Sveriges Radios programkanal P4 Blekinge 87,8 MHz att sändas från Kallinge. I samband med flytten från Ronneby har en rad förbättringsinsatser gjorts.

Allt om sabotaget på Häglaredsmasten

Ny sajt där vi samlat allt kring sabotaget på Häglaredsmasten i Borås.

Karriär

En nyckel till vår framgång har varit att vi rekryterat hängivna personer som delat vår vision. Du blir således delaktig i ett team som brinner för att förverkliga framtidens kommunikation.

Dokumentär om mastsabotaget i Borås

Under hösten har vi gjort en dokumentär om de första dygnen efter mastsabotaget i Borås. Medarbetare från Teracom, polisen, boende i området m.fl. ger sin bild av det som hände.

Teracom tecknar avtal med Arbetsförmedlingen

Sedan Teracom började erbjuda Datacenter i sina anläggningar runt om i hela landet har intresset varit stort. Senaste samarbetet är med Arbetsförmedlingen

Einar Mattsson väljer Teracom för öppet fibernät till sina hyresgäster

Teracom blir kommunikationsoperatör för Stockholms största privata bostadsbolag, Einar Mattsson.

Förbättrad radiotäckning i Sjuhärad med nya frekvenser

Efter att masten i Häglared utanför Borås rasade har Teracom genomfört en rad insatser för att få upp fullgod täckning för radio igen.

Tillträdesrutin – Information till kunder och entreprenörer

Teracom har skärpt regelverket för tillträde till våra anläggningar.

Air2Fibre - tar fibern dit fibern inte når

Lika snabb som vanlig fiber – men kan levereras dit vanlig fiber inte når. Efter en lyckad pilot i Blekinge blir Teracoms lösning nu kommersiell.

Om 700 MHz-utrymningen

Nu påbörjar Teracom en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra 700 MHz-bandet. Arbetet innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet.

Teracom skriver samarbetsavtal med Mobile Links Europe

Med Kaknästornet som knutpunkt så kan upp- och nedlänkstjänster levereras både till fast anslutna och tillfälliga kunder. Perfekt för produktioner där man eftersträvar hög driftsäkerhet.

Ett svenskt samhällsnät

Allt från räddningsinsatser till allas rätt till lika utbildning ställer allt högre krav på kommunikationslösningar. Hur ska ett samhällsnät utformas för att kunna bemöta dessa nya krav och behov?

Vad är en spof?

Spof betyder ”single point of failure” och avser den svagaste länken i ett givet system. Läs om hur du får koll på dina spofar och hur du kan skydda dig från dem.

Kaknäs – The one stop shop

När Olof Palme invigde Kaknästornet 1967 var byggnaden dimensionerad för en ensam, analog, svartvit kanal. Idag är Kaknäs en one-stop shop för alla som vill sända tv och nå ut med sina program.

Fem frågor du bör ställa innan du köper förbindelser

Om du har koll på de fem viktigaste frågorna innan du påbörjar din upphandling av förbindelser har du bättre förutsättningar att skapa ett robust och säkert nät anpassat efter ditt företags behov.

Media Gateway är mediemarknadens största knutpunkt

Om du som rättighetsägare eller programbolag vill ha en trygg och säker knutpunkt där du kan lämna av dina tv-kanaler är det just detta vi erbjuder med produkten Media Gateway

Livsviktiga förbindelser

Säkerheten stod högst upp på kravlistan när Landstinget i Värmland skulle upphandla den sekundära förbindelsen mellan sjukhusen i länet.

Framtidens radiolänk

I en allt mer komplex värld av elektronisk kommunikation har intresset för radiolänk ökat.

En helhetsleverantör eller många små?

Lönar det sig att analysera marknaden för att hitta de billigaste eller bästa underleverantörerna? Eller finns det fördelar med att låta en beprövad aktör ta ett helhetsansvar?

Beredskapsförmåga under extrema förhållanden - branden i Sala

Västmanland drabbades 2014 av den största skogsbranden på över 50 år. Vilka faktorer är avgörande för beredskapsförmågan? Och hur arbetar man för att vara redo om det värsta händer?