Uppgradering av tv-kanaler i marknätet för Norrland och Västra Dalarna

Tisdagen den 19 oktober genomför Teracom Samhällsnät en uppgradering av tv-kanaler i marknätet till den modernare komprimeringstekniken MPEG4. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via marknätet påv...

Vi stödjer cancerfondens rosa bandet.

Under oktober månad färgar vi Kaknästornet rosa för att visa vårt stöd i Cancerfondens viktiga arbete med att besegra cancer.

Koncernchefen har ordet

Ett kvartal med hög aktivitet

Teracom AB certifierat enligt ISO 27001

Den 3 augusti erhöll Teracom AB:s ledningssystem för informationssäkerhet certifiering enligt ISO/IEC 27001:2013.