Delårsrapport Q1 2021

Viktiga steg i mobilutbyggnaden under kvartalet

Koncernchefen har ordet

Satsningar på det mobila samhällsnätet och fortsatt tjänsteutveckling

Teracom Samhällsnät vinner önskat frekvenstillstånd

Auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden är avslutade och Post- och Telestyrelsen meddelar att Teracom Samhällsnät är vinnare av samtliga 80 MHz i frekvensutrymmet 2,3 GHz-bandet.

Teracom Samhällsnät - ett nät att lita på

En trygg och säker kommunikation är viktig för samhället, särskilt vid en kris. I krissituationer måste landets kommunikation fungera.