Kommunikationssamhällets utveckling

Vd Åsa Sundberg ger sin syn på kommunikationssamhällets utveckling och utmaningar

”Nytt blåljusnät prioriterad fråga” – MSB:s GD på Rakeldagen

Dataintrång, hybridkrigföring, kränkningar av territorium, extremväder. I mångt och mycket har mina texter handlat om de sårbarheter och hot vi ställs inför i vår tid. Konsekvensen av dessa fenomen är...

Internet of Things – en sårbarhet i tillvaron

Vi blir mer och mer beroende av uppkopplade enheter, vare sig det handlar om kylskåpet, bilen eller datorn. Få funderar över vilka konsekvenser det kan få att information om oss blir mer och mer tillg...

Utländsk hybridkrigföring kräver ständig beredskap

Under de senaste dagarna har talmannen fört ytterligare diskussioner med partiledarna. Vi har sedan en dryg vecka haft en expeditionsregering. I det politiska läget Sverige befinner sig i just nu bör ...

Teracom och Bluecom i utökat samarbete kring trådlöst bredband, Air2Fibre

Teracom har överlåtit rättigheterna till produkten Air2Fibre samt samtliga slutkundsavtal till Bluecom.

Vi stödjer Cancerfondens Rosa Bandet 2018!

Under hela oktober månad färgar vi Kaknästornet rosa för att visa vårt stöd i Cancerfondens viktiga arbete med att besegra cancer.

Så arbetar urbana sök- och räddningsgrupper i komplexa räddningsinsatser

Det var nog ingen som undgick sommarens omfattande räddningsinsats av ett thailändskt fotbollslag som fastnat i en översvämmad grotta. En händelse som visade på vikten av mobilisering och expertis för...

Mastbyggnationen i Tåsjö når viktigt delmål

Byggnationen av den nya högmasten i Tåsjö är nu färdigställd och masten kommer att slutbesiktigas under veckan 10 – 17 september. Den sista etappen i mastbyggnationen gjordes i på augusti då den röd-v...

Kaknästornet stängt för allmänheten

Vid en kontroll av brandsäkerheten i Kaknästornet upptäcktes brister som föranleder att de publika delarna kommer att vara stängda från och med kl 17 den 25 september och tills vidare. Bristerna gälle...

Hur väl rustade är vi mot valpåverkan?

Inom kort är det val i Sverige. Kan vi lita på att det är fritt från påverkan?

Finansiell översikt

Andra kvartalet 2018 var Koncernens intäkter från kvarvarande verksamhet i linje med intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 488 (490) MSEK.

Nu ändras många radiofrekvenser i Sverige

Den 1 augusti börjar de nya radiolicenserna för kommersiell radio att gälla vilket innebär att ett antal radiokanaler kommer kunna nå ut till många fler lyssnare i landet än tidigare. Teracom kommer i...

Beredskap för extremväder

Det är torka i hela landet, 35 skogsbränder härjar och det är mycket varmare än normalt. Det har nog inte undgått någon. Men hur påverkas det civila försvaret? Hur påverkas vår livsmedelsproduktion oc...

Teracoms frågor under Almedalen 2018

Almedalsveckan är just överstånden, alla partiledare var på plats och det var även i år över 4 000 seminarier i det officiella programmet. Marcus Hartmann delar med sig av sina reflektioner från Almed...

Storstad eller landsbygd – olika förberedda för kris och krig

Samtidigt som Sveriges totalförsvar är beroende av befolkningens beredskap, är enskilda individer otroligt sårbara utan samhällets försörjning och logistik. Vid kris och krig behöver vi alla kunna gar...

Påverkansoperationer – någon testar oss

Hur stor är risken för att vår demokrati i bred mening – våra demokratiska val, vår fria och transparenta samhällsdebatt, våra samhällsinstitutioner – påverkas av krafter som vill oss illa?

Skyddsrum – för din fysiska säkerhet vid kris och krig

65 000 lokaler. Sju miljoner personer. 0,75 kvadratmeter. Tjugohundratvå. Det är de grundläggande siffrorna för vårt bestånd av skyddsrum.

Sjukvårdens roll i händelse av kris eller krig

Hur ska vård och sjukvård ställas om och prioriteras vid kris och krig? Det är en fråga som aktualiserats i samband med senaste tidens satsningar på att höja Sveriges krisberedskap. Ytterst måste sjuk...

Vem är Hesa Fredrik?

Sju sekunders kraftigt tutande, 14 sekunders tystnad. Varje gång hoppar man till lite grann innan man hunnit kolla klockan och almanackan, ja just det, det är ju VMA eller Hesa Fredrik

Varför Krisberedskapsveckan är viktig för Sverige

Sveriges andra Krisberedskapsvecka gick av stapeln i måndags. Veckan har som mål att fler aktörer och samhällsmedborgare ska aktiveras i den gemensamma krisberedskapen, men ansvaret ligger på oss alla...

Totalförsvar, beredskapslager och attityder

Sverige har fått i uppdrag av EU att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s samlade civila krishanteringsinsatser. Marcus Hartmann reflekterar över den attitydförändring som detta symboliserar.

Packa din krislåda redan idag

Vad behövs för den egna beredskapen? Nu får beredskapsfrågorna förnyad kraft och uppmärksamhet i samhällsdebatten och bland myndigheter i och med MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Fungerande transport och drivmedelsförsörjning – samhällets bas i kris och krig

“The only thing that ever really frightened me during the war was the U-boat peril.” Så beskrev Winston Churchill hotet om en blockad från tyskarnas ubåtar under andra världskriget. Även om mycket har...

Frivilliga möjliggör säker kommunikation och snabba insatser

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, lyder ett gammalt ordspråk. Detta gäller även för samhällets motståndskraft.

Har du kontanter hemma?

De senaste månaderna har jag skrivit om Sveriges beredskap inför en situation där samhällsviktiga verksamheter slås ut. Däremot diskuteras sällan hur vi ska förbereda oss för byteshandel när samhällsr...

Samarbete med näringslivet - nyckeln till stärkt beredskap och krishantering

Hybridkrigföring, fake news, cyberattacker, sabotage av vitala samhällsfunktioner, påverkanskampanjer och terrorhot. Idag kan hot (och attacker) komma från flera olika håll och angripa samhällsviktiga...

Teracom – nyckelroll i totalförsvaret

”Teracom har en nyckelroll i totalförsvaret för att säkerställa statens grundläggande förmåga till kommunikation.” Orden är från Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen, i samband med et...

Frivilliga är med och bär upp det civila försvaret

Att försvara ett land mot yttre hot kräver samtidigt en professionell kärna och ett folkligt djup. Vi behöver både militärt försvar och civilt försvar, och vi behöver både yrkeskunnande och frivilliga...

Ny styrelseordförande i Teracom Group AB

Vid ordinarie bolagsstämma den 23 april valdes Eva Gidlöf till ny styrelseordförande för Teracom Group AB. Samtidigt valdes Försvarsmaktens CIO, generalmajor Fredrik Robertsson, in i styrelsen.

Teracom lämnar KO-marknaden

Teracom säljer samtliga kundavtal inom området kommunikationsoperatörstjänster till Zitius, ett bolag helägt av Telia, och lämnar därmed KO-marknaden under andra hälften av 2018.

E-hälsa som del av en förbättrad blåljuskommunikation

Digitaliseringen förändrar våra liv på alla områden. Detta är ett av de viktigaste skälen till att Teracom länge verkat för att blåljuspersonal ska få ett nytt och bättre kommunikationssystem.

Seminarium om säker kommunikation och hybridkrig

Asymmetriska attacker och hybridkrigföring är reella och pågående hot mot viktiga svenska institutioner, och i förlängningen ett hot mot vår självständighet och demokrati.

7 april - dagen som förändrade allt

Hur skyddar vi vårt samhälle? Det är en viktig fråga, som lär diskuteras häftigt den kommande veckan.

Energi- och elförsörjningen

Jag har på senaste tiden skrivit om hur vi stärker vår beredskap inför kris och krig, och nu har turen kommit till hur situationen ser ut för energi- och elförsörjningen i Sverige.

Årsredovisning 2017

I årsredovisningen 2017 redogör vi för våra visioner och strategier kring hållbarhet, mångfald, kundrelationer och om vårt samhällsviktiga uppdrag.

Teracom- vill bli utmanade av sina traineer!

Teracoms nystartade traineeprogram för ingenjörer kickade igång i september förra året med Rasmus Ekman och Kristoffer Winberg, vilka valts ut bland mer än 100 sökande.

Hybridkrigföring

Hur kan vi se till att maximera vår trygghet, och vår förmåga till respons mot hot mot vårt samhälle?

Förutsättningar för livsmedelsförsörjning vid kris

Från att ha varit ett perifert särintresse för redan frälsta har totalförsvaret blivit en angelägenhet för alla.

Nytt torn ersätter det gamla på Olympiafältet

Under sommaren startade bygget av Teracoms nya torn på Olympiafältet i Helsingborg. Ett nytt tv- och radiotorn började byggas för att byta ut det gamla som står alldeles i närheten.

Samtal om framtidens säkra blåljuskommunikation

I samtalet medverkar Katarina Tracz, säkerhetspolitisk analytiker och debattör, Marshall Memorial Fellow vid the German Marshall Fund och chef tankesmedjan Frivärld Folke K Larsson, huvudsekreterare ...

Dags att modernisera er anslutning till Rakel?

Teracom är väl förtrogna med Rakelnätet och kan hjälpa nya och befintliga användare att ansluta sig till Rakel.

Teracom tecknar avtal med Internet of Things Sweden AB

Teracom AB blir mast- och siteleverantör till Internet of Things Sweden AB (IoT SWEDEN AB).

Allt om sabotaget på Häglaredsmasten

Ny sajt där vi samlat allt kring sabotaget på Häglaredsmasten i Borås.

Ett svenskt samhällsnät

Allt från räddningsinsatser till allas rätt till lika utbildning ställer allt högre krav på kommunikationslösningar. Hur ska ett samhällsnät utformas för att kunna bemöta dessa nya krav och behov?

Vad är en spof?

Spof betyder ”single point of failure” och avser den svagaste länken i ett givet system. Läs om hur du får koll på dina spofar och hur du kan skydda dig från dem.

Kaknäs – The one stop shop

När Olof Palme invigde Kaknästornet 1967 var byggnaden dimensionerad för en ensam, analog, svartvit kanal. Idag är Kaknäs en one-stop shop för alla som vill sända tv och nå ut med sina program.

Fem frågor du bör ställa innan du köper förbindelser

Om du har koll på de fem viktigaste frågorna innan du påbörjar din upphandling av förbindelser har du bättre förutsättningar att skapa ett robust och säkert nät anpassat efter ditt företags behov.

Media Gateway

Om du som rättighetsägare eller programbolag vill ha en trygg och säker knutpunkt där du kan lämna av dina tv-kanaler är det just detta vi erbjuder med produkten Media Gateway

Livsviktiga förbindelser

Säkerheten stod högst upp på kravlistan när Landstinget i Värmland skulle upphandla den sekundära förbindelsen mellan sjukhusen i länet.

Framtidens radiolänk

I en allt mer komplex värld av elektronisk kommunikation har intresset för radiolänk ökat.

En helhetsleverantör eller många små?

Lönar det sig att analysera marknaden för att hitta de billigaste eller bästa underleverantörerna? Eller finns det fördelar med att låta en beprövad aktör ta ett helhetsansvar?

Beredskapsförmåga under extrema förhållanden - branden i Sala

Västmanland drabbades 2014 av den största skogsbranden på över 50 år. Vilka faktorer är avgörande för beredskapsförmågan? Och hur arbetar man för att vara redo om det värsta händer?