Säkra kommunikationsnät för ett tryggare Sverige

Därför vi gör vad vi gör!

Kommunikationssamhällets utveckling

Vd Åsa Sundberg ger sin syn på kommunikationssamhällets utveckling och utmaningar

Fjärde kvartalet 2019

Teracom Group redovisning Fjärde kvartalet 2019

Koncernchefen har ordet

Ett år av samhällsviktig utveckling

Förbättrad täckning för Sveriges Radio i Södertälje

Teracom har startat igång fyra nya FM-frekvenser i centrala Södertälje för Sveriges Radios kanaler P1—P4.

Vi förlänger vår kamp mot cancer och stödjer mustaschkampen

Under en vecka i november månad färgar vi Kaknästornet blått för att visa vårt stöd i Mustaschkampens viktiga arbete med att besegra cancer.

Vi stödjer Cancerfondens Rosa Bandet 2019

Under hela oktober månad färgar vi Kaknästornet rosa för att visa vårt stöd i Cancerfondens viktiga arbete med att besegra cancer.

Att stå pall oavsett väder

Teracom har statens uppdrag att se till att prioriterade nyheter och meddelanden till allmänheten alltid kan nå fram. Därför ser vi över beredskap och infrastruktur för utsändningar för att kunna hant...

Så nås svenskarna av information om krisen eller kriget kommer – Teracoms del i svensk krisberedskap

Teracom har ett viktigt uppdrag för en fungerande svensk krisberedskap: att garantera säker kommunikation

Teracom – ett spännande företag

Det händer mycket på Teracom. En del är synligt, som förvärvet av Net1, men mycket är sådant som kanske är mindre tydligt för omvärlden. Vi skiftar teknik. Vi jobbar med vår effektivitet och våra kost...

Robusta betalsystem – att tänka på beredskap

I höstas drabbades Växjö av ett omfattande strömavbrott. Telefoni och datatrafik i och runt staden påverkades. Trafikljus var utslagna. Boknings- och biljettsystem för kollektivtrafik, sjukresor och f...

Ny internutbildning ska höja kompetensen på Teracom

Teracom satsar på att erbjuda sina anställda ett teknikutvecklingsprogram för att höja kompetensen och fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare.

Säkerhets- och försvarsfrågor mitt i politiken

Försvarsberedningens slutrapport analyserar svensk försvars- och säkerhetspolitik, och utformningen av det militära försvaret 2021-2025.

Framtidens radiolänk

I en allt mer komplex värld av elektronisk kommunikation har intresset för radiolänk ökat.

Hur smart är det med smartare hem?

Att vi blir allt mer uppkopplade är det få som betvivlar. En trend som tagit fart de senaste åren är röststyrning i hemmet. Men när våra hem öppnas för fler produkter med mikrofoner växer sig frågor o...

Fem frågor du bör ställa innan du köper förbindelser

Om du har koll på de fem viktigaste frågorna innan du påbörjar din upphandling av förbindelser har du bättre förutsättningar att skapa ett robust och säkert nät anpassat efter ditt företags behov.

Teracoms viktiga roll som utsändare av public service

Idag tar vi ett steg tillbaka och resonerar kring vad public service innebär och vad Teracoms roll är i sammanhanget.

Dags att modernisera er anslutning till Rakel?

Teracom är väl förtrogna med Rakelnätet och kan hjälpa nya och befintliga användare att ansluta sig till Rakel.

Livsviktiga förbindelser

Säkerheten stod högst upp på kravlistan när Landstinget i Värmland skulle upphandla den sekundära förbindelsen mellan sjukhusen i länet.

Teracom tecknar avtal med Internet of Things Sweden AB

Teracom AB blir mast- och siteleverantör till Internet of Things Sweden AB (IoT SWEDEN AB).

Cyberhemvärn och drifthemvärn – några tankar för totalförsvarets förmåga

Med lite distans till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen kan konstateras att cybersäkerhet blev en av årets snackisar.

Vad är en spof?

Spof betyder ”single point of failure” och avser den svagaste länken i ett givet system. Läs om hur du får koll på dina spofar och hur du kan skydda dig från dem.

En helhetsleverantör eller många små?

Lönar det sig att analysera marknaden för att hitta de billigaste eller bästa underleverantörerna? Eller finns det fördelar med att låta en beprövad aktör ta ett helhetsansvar?

Sjukvård och säker kommunikation i kris och krig

I detta inlägg tänkte jag ägna några tankar kring en verksamhet som inte får tas för given: sjukvården.

Års- och Hållbarhetsredovisning 2018

Mastbyggnationen i Tåsjö når viktigt delmål

Byggnationen av den nya högmasten i Tåsjö är nu färdigställd och masten kommer att slutbesiktigas under veckan 10 – 17 september. Den sista etappen i mastbyggnationen gjordes i på augusti då den röd-v...

Kaknästornet stängt för allmänheten

Vid en kontroll av brandsäkerheten i Kaknästornet upptäcktes brister som föranleder att de publika delarna kommer att vara stängda från och med kl 17 den 25 september och tills vidare. Bristerna gälle...

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Teracom har slutfört förvärvet av Net1

Teracom har idag den 14 mars slutfört förvärvet av den svenska delen av telekomoperatören Net1.