Säkra kommunikationsnät för ett tryggare Sverige

Därför vi gör vad vi gör!

Kommunikationssamhällets utveckling

Vd Åsa Sundberg ger sin syn på kommunikationssamhällets utveckling och utmaningar

Teracom – ett spännande företag

Det händer mycket på Teracom. En del är synligt, som förvärvet av Net1, men mycket är sådant som kanske är mindre tydligt för omvärlden. Vi skiftar teknik. Vi jobbar med vår effektivitet och våra kost...

Gråzonsproblematik försvårar gränsdragningen mellan krig eller fred

Det fastslogs för några år sedan att hotbilden mot Sverige är ”mer komplex och tillåter inte en lika tydlig gränsdragning mellan fred och krig”. Denna osäkerhet är vad som inom försvars- och säkerhets...

Ny internutbildning ska höja kompetensen på Teracom

Teracom satsar på att erbjuda sina anställda ett teknikutvecklingsprogram för att höja kompetensen och fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare.

Europaparlamentsvalet – påverkansoperationer och säkerhet

Flera val de senaste åren har påverkats av utländska aktörer via digitala desinformationskampanjer. Inför och under EU-valet 23-26 maj prioriteras därför frågor om säkerhet och kommunikation.

Säkerhets- och försvarsfrågor mitt i politiken

Försvarsberedningens slutrapport analyserar svensk försvars- och säkerhetspolitik, och utformningen av det militära försvaret 2021-2025.

Så nås svenskarna av information om krisen eller kriget kommer – Teracoms del i svensk krisberedskap

Teracom har ett viktigt uppdrag för en fungerande svensk krisberedskap: att garantera säker kommunikation

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Årets Krisberedskapsvecka satsar på ungdomar

Varje år genomför MSB kampanjen Krisberedskapsveckan. Mellan 6 och 12 maj kommer allmänheten uppvaktas lite extra av de aktörer som dagligdags arbetar med att förbereda landet för kriser eller krig.

Första kvartalet 2019

Teracom Group redovisning Första kvartalet 2019

Totalförsvar i fokus på Försvarsmaktsråd Skaraborg

Vid årets konferensen Försvarsmaktsråd Skaraborg samlades över 300 deltagare för att fokusera på hur Sveriges totalförsvar ser ut och kan utvecklas.

En uppdaterad säkerhetsskyddslag – för Sveriges säkerhet

Sedan 1 april finns en ny lag utvecklad från 1996 års säkerhetsskyddslag. Fler aktörer i privat regi med så kallad säkerhetskänslig verksamhet får nu fler och tydligare krav för säkerhetsskydd av verk...

Teracom släcker Kaknästornet för Earth Hour

På lördag släcker Teracom ner all belysning av Kaknästornet i Stockholm. Vi gör det till stöd för initiativet Earth Hour. Vi arbetar systematiskt för att minska vår klimatpåverkan och bygga hållbara k...

Robusta betalsystem – att tänka på beredskap

I höstas drabbades Växjö av ett omfattande strömavbrott. Telefoni och datatrafik i och runt staden påverkades. Trafikljus var utslagna. Boknings- och biljettsystem för kollektivtrafik, sjukresor och f...

Livsmedelsförsörjning – en nödvändig del av totalförsvaret

Sveriges livsmedelsförsörjning bygger på långa och ofta komplicerade leveranskedjor. När oväder eller andra former av störningar tillfälligt bryter kedjorna krävs beredskap.

Års- och Hållbarhetsredovisning 2018

Volontärers del i framtida kriskommunikation

Förutsättningarna för kommunikation mellan volontärer och med andra aktörer som är involverade vid större händelser och kriser, behöver utvecklas för att organisera denna viktiga resurs när det är ska...

Viasat Series börjar sända i marknätet den 5 mars

Teracom har slutfört förvärvet av Net1

Teracom har idag den 14 mars slutfört förvärvet av den svenska delen av telekomoperatören Net1.

Försvar byggt på fri vilja: Hemvärnet och de andra frivilliga försvarsorganisationerna

Ett lands försvarsförmåga beror på många faktorer, men ju mer engagerade medborgare, desto starkare försvarsförmåga.

Cybersäkerhet – dags att gå från ord till handling

Nyligen hölls fjärde upplagan av Cybersäkerhetsdagen, ett mycket intressant och viktigt heldagsseminarium av föreningen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Cybersäkerhet dominerar diskussioner om...

Att stå pall oavsett väder

Teracom har statens uppdrag att se till att prioriterade nyheter och meddelanden till allmänheten alltid kan nå fram. Därför ser vi över beredskap och infrastruktur för utsändningar för att kunna hant...

Internationella 112-dagen: effektivare insatser för trygghet

Det var ingen vanlig måndag denna vecka, utan den internationella 112-dagen. Ett bra tillfälle att diskutera förutsättningarna för de som står i första ledet när något händer.

Så bygger Teracoms starka säkerhetskultur säker kommunikation

Formellt börjar Teracoms historia år 1992, men vi har varit med mycket längre än så. Teracom bygger i dag vidare på sekel av utveckling och förändring för att tillgodose kärnuppdraget: säker kommunika...

Finansiell översikt: Bokslutskommuniké Q4 2018

Fjärde kvartalet 2018: Koncernens intäkter från kvarvarande verksamhet var något lägre än intäkterna för samma period föregående år.

Hur smart är det med smartare hem?

Att vi blir allt mer uppkopplade är det få som betvivlar. En trend som tagit fart de senaste åren är röststyrning i hemmet. Men när våra hem öppnas för fler produkter med mikrofoner växer sig frågor o...

Cyberhemvärn och drifthemvärn – några tankar för totalförsvarets förmåga

Med lite distans till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen kan konstateras att cybersäkerhet blev en av årets snackisar.

Civilt försvar, cyberhot och näringslivets roll i totalförsvaret i fokus på Folk och Försvars Rikskonferens

I år fick Teracom möjligheten att prata på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen, om några för oss viktiga ämnen: hur det offentliga och det privata kan komplettera varandra samt hur vi skapar ett s...

Årets viktigaste säkerhetskonferens

Folk och Försvar är Sveriges viktigaste folkrörelse för säkerhetsfrågor, och deras årliga konferens i Sälen är årets viktigaste samlingspunkt för såväl berörda aktörer som säkerhetsintresserade.

Nytt år, dags för nytt blåljusnät!

I dagens på en gång sofistikerade och sårbara samhälle, och med den förändrade hotbild som råder, behöver vi ge allt stöd vi kan till våra polismän, ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor, brandsoldater ...

Cybersäkerhet – en av vår tids viktigaste försvarsfrågor

Cyberattacker kan se olika ut och utföras av olika aktörer. Sådana angrepp kan få samhällseffekter som nästan kan jämföras med ett traditionellt väpnat anfall.

Criscom – frivilligförbundet som garanterar säkra budskap i osäkra lägen

Vid kriser ska samhället rädda liv och egendom. Men för att göra det krävs också informationsinsatser och fungerande kommunikation mellan räddningsinsatsens olika delar. I det avseendet är frivilligfö...

Sjukvård och säker kommunikation i kris och krig

I detta inlägg tänkte jag ägna några tankar kring en verksamhet som inte får tas för given: sjukvården.

Försök till påverkan av svenska valdebatten: inte så omfattande, inte så internationellt, inte så framgångsrikt

Forskare från Institute for Strategic Dialogue (ISD) och London School of Economics (LSE) lanserade en MSB-finansierad studie om informationspåverkan av det svenska valet, vad sa resultatet?

Teracom Group AB säljer Teracom A/S i Danmark

Det statliga bolaget Teracom Group AB säljer sitt dotterbolag Teracom A/S till pan-europeiska investmentbolaget Agilitas. Affären är ett led i Teracom Groups strategi att renodla verksamheten och foku...

Djurens roll i det civila försvaret

Detta inlägg är tillägnat de frivilliga försvarsorganisationerna som hanterar människans bästa och mest trofasta vänner - djuren.

Så bygger vi säkerhet i Norden

Att störa eller slå ut centrala samhällsfunktioner som el och kommunikationsnät är ett sätt att försätta vårt samhälle i akut fara. Då känns det tryggt att sådana sårbarheter kan avhjälpas över landgr...

Teracoms viktiga roll som utsändare av public service

Idag tar vi ett steg tillbaka och resonerar kring vad public service innebär och vad Teracoms roll är i sammanhanget.

Den moderna människan – osårbar och därför sårbar?

Psykologiskt försvar är ett svårfångat begrepp på samhällsnivå, men också på individnivå. Det handlar såväl om att förbereda samhället inför hybridkrigföring av tredje part som att förbereda oss själv...

Internet of Things – en sårbarhet i tillvaron

Vi blir mer och mer beroende av uppkopplade enheter, vare sig det handlar om kylskåpet, bilen eller datorn. Få funderar över vilka konsekvenser det kan få att information om oss blir mer och mer tillg...

Utländsk hybridkrigföring kräver ständig beredskap

Under de senaste dagarna har talmannen fört ytterligare diskussioner med partiledarna. Vi har sedan en dryg vecka haft en expeditionsregering. I det politiska läget Sverige befinner sig i just nu bör ...

Så arbetar urbana sök- och räddningsgrupper i komplexa räddningsinsatser

Det var nog ingen som undgick sommarens omfattande räddningsinsats av ett thailändskt fotbollslag som fastnat i en översvämmad grotta. En händelse som visade på vikten av mobilisering och expertis för...

Mastbyggnationen i Tåsjö når viktigt delmål

Byggnationen av den nya högmasten i Tåsjö är nu färdigställd och masten kommer att slutbesiktigas under veckan 10 – 17 september. Den sista etappen i mastbyggnationen gjordes i på augusti då den röd-v...

Kaknästornet stängt för allmänheten

Vid en kontroll av brandsäkerheten i Kaknästornet upptäcktes brister som föranleder att de publika delarna kommer att vara stängda från och med kl 17 den 25 september och tills vidare. Bristerna gälle...

Hur väl rustade är vi mot valpåverkan?

Inom kort är det val i Sverige. Kan vi lita på att det är fritt från påverkan?

Beredskap för extremväder

Det är torka i hela landet, 35 skogsbränder härjar och det är mycket varmare än normalt. Det har nog inte undgått någon. Men hur påverkas det civila försvaret? Hur påverkas vår livsmedelsproduktion oc...

Storstad eller landsbygd – olika förberedda för kris och krig

Samtidigt som Sveriges totalförsvar är beroende av befolkningens beredskap, är enskilda individer otroligt sårbara utan samhällets försörjning och logistik. Vid kris och krig behöver vi alla kunna gar...

Påverkansoperationer – någon testar oss

Hur stor är risken för att vår demokrati i bred mening – våra demokratiska val, vår fria och transparenta samhällsdebatt, våra samhällsinstitutioner – påverkas av krafter som vill oss illa?

Sjukvårdens roll i händelse av kris eller krig

Hur ska vård och sjukvård ställas om och prioriteras vid kris och krig? Det är en fråga som aktualiserats i samband med senaste tidens satsningar på att höja Sveriges krisberedskap. Ytterst måste sjuk...

Varför Krisberedskapsveckan är viktig för Sverige

Sveriges andra Krisberedskapsvecka gick av stapeln i måndags. Veckan har som mål att fler aktörer och samhällsmedborgare ska aktiveras i den gemensamma krisberedskapen, men ansvaret ligger på oss alla...

Totalförsvar, beredskapslager och attityder

Sverige har fått i uppdrag av EU att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s samlade civila krishanteringsinsatser. Marcus Hartmann reflekterar över den attitydförändring som detta symboliserar.

Packa din krislåda redan idag

Vad behövs för den egna beredskapen? Nu får beredskapsfrågorna förnyad kraft och uppmärksamhet i samhällsdebatten och bland myndigheter i och med MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Fungerande transport och drivmedelsförsörjning – samhällets bas i kris och krig

“The only thing that ever really frightened me during the war was the U-boat peril.” Så beskrev Winston Churchill hotet om en blockad från tyskarnas ubåtar under andra världskriget. Även om mycket har...

Frivilliga möjliggör säker kommunikation och snabba insatser

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, lyder ett gammalt ordspråk. Detta gäller även för samhällets motståndskraft.

Samarbete med näringslivet - nyckeln till stärkt beredskap och krishantering

Hybridkrigföring, fake news, cyberattacker, sabotage av vitala samhällsfunktioner, påverkanskampanjer och terrorhot. Idag kan hot (och attacker) komma från flera olika håll och angripa samhällsviktiga...

Teracom – nyckelroll i totalförsvaret

”Teracom har en nyckelroll i totalförsvaret för att säkerställa statens grundläggande förmåga till kommunikation.” Orden är från Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen, i samband med et...

Frivilliga är med och bär upp det civila försvaret

Att försvara ett land mot yttre hot kräver samtidigt en professionell kärna och ett folkligt djup. Vi behöver både militärt försvar och civilt försvar, och vi behöver både yrkeskunnande och frivilliga...

Energi- och elförsörjningen

Jag har på senaste tiden skrivit om hur vi stärker vår beredskap inför kris och krig, och nu har turen kommit till hur situationen ser ut för energi- och elförsörjningen i Sverige.

Hybridkrigföring

Hur kan vi se till att maximera vår trygghet, och vår förmåga till respons mot hot mot vårt samhälle?

Förutsättningar för livsmedelsförsörjning vid kris

Från att ha varit ett perifert särintresse för redan frälsta har totalförsvaret blivit en angelägenhet för alla.

Dags att modernisera er anslutning till Rakel?

Teracom är väl förtrogna med Rakelnätet och kan hjälpa nya och befintliga användare att ansluta sig till Rakel.

Teracom tecknar avtal med Internet of Things Sweden AB

Teracom AB blir mast- och siteleverantör till Internet of Things Sweden AB (IoT SWEDEN AB).

Ett svenskt samhällsnät

Allt från räddningsinsatser till allas rätt till lika utbildning ställer allt högre krav på kommunikationslösningar. Hur ska ett samhällsnät utformas för att kunna bemöta dessa nya krav och behov?

Vad är en spof?

Spof betyder ”single point of failure” och avser den svagaste länken i ett givet system. Läs om hur du får koll på dina spofar och hur du kan skydda dig från dem.

Kaknäs – The one stop shop

När Olof Palme invigde Kaknästornet 1967 var byggnaden dimensionerad för en ensam, analog, svartvit kanal. Idag är Kaknäs en one-stop shop för alla som vill sända tv och nå ut med sina program.

Fem frågor du bör ställa innan du köper förbindelser

Om du har koll på de fem viktigaste frågorna innan du påbörjar din upphandling av förbindelser har du bättre förutsättningar att skapa ett robust och säkert nät anpassat efter ditt företags behov.

Livsviktiga förbindelser

Säkerheten stod högst upp på kravlistan när Landstinget i Värmland skulle upphandla den sekundära förbindelsen mellan sjukhusen i länet.

Framtidens radiolänk

I en allt mer komplex värld av elektronisk kommunikation har intresset för radiolänk ökat.

En helhetsleverantör eller många små?

Lönar det sig att analysera marknaden för att hitta de billigaste eller bästa underleverantörerna? Eller finns det fördelar med att låta en beprövad aktör ta ett helhetsansvar?

Beredskapsförmåga under extrema förhållanden - branden i Sala

Västmanland drabbades 2014 av den största skogsbranden på över 50 år. Vilka faktorer är avgörande för beredskapsförmågan? Och hur arbetar man för att vara redo om det värsta händer?